Student & Stad zit dertig jaar in de raad: “Dat we nog steeds bestaan had men in 1993 niet durven dromen”

nieuws
Foto: Joris van Tweel

De politieke partij Student & Stad bestaat dertig jaar. Indertijd opgericht om studenten een stem te geven en om de kloof tussen Stadjers en studenten kleiner te maken. In hoeverre is dat gelukt? Een gesprek met de huidig fractievoorzitter Mirte Goodijk.

Hoi Mirte! Van harte gefeliciteerd met jullie lustrum!
“Dankjewel! Afgelopen woensdag, tijdens de raadsvergadering, hebben we bij het jubileum stilgestaan. We hebben toen gebakjes uitgedeeld aan alle aanwezigen. Het lustrum hebben we vorig weekend gevierd. Dat was geweldig. De hele club was er ook bij aanwezig: mensen die in het verleden actief zijn geweest, nu in de raad actief zijn tot de kersverse leden. We hebben het gevierd met iedereen die een kleine of grote bijdrage aan onze partij heeft geleverd.”

Dat lijkt me ook een dag met heel veel herinneringen …
“Absoluut. Daar is zo’n dag ook uitermate geschikt voor. Er zijn verhalen opgehaald, maar we hebben ook oude interviews laten zien. We hebben bijvoorbeeld een tv-reportage teruggevonden met de oprichters van toen. In dat interview wordt ingegaan op de vraag waarom Groningen eigenlijk een studentenpartij nodig heeft? Dat was heel leuk om te zien. Maar tegelijkertijd hebben we ook vooruitgekeken. Waar willen we over dertig jaar staan?”

De partij werd eind 1993 opgericht door Laurens Tuinhout, Martijn van Maanen en Hugo Prakke. Sinds 1994 hebben jullie een zetel in de raad. Hadden zij indertijd het gevoel, het idee, dat Student & Stad dertig jaar later nog steeds zou bestaan?
“Nee, absoluut niet. De oprichters lieten weten dat zij er met heel veel ongeloof naar kijken. Ook de manier waarop. Sindsdien hebben we altijd een zetel in de gemeenteraad behouden. En bij de laatste verkiezingen zijn we zelfs van één naar drie zetels gegaan. Dat is wel heel bijzonder.”

Kun je dat succes verklaren?
“Groningen is van oudsher een gemeente met veel jonge inwoners. Tegelijkertijd merk je dat de politiek ver van de studenten afstaat. Misschien kun je zeggen dat wij de brug zijn tussen die twee werelden. We spreken dezelfde taal als onze leeftijdsgenoten. Maar we zien ook de problemen die er bij jongeren spelen. Wat wij doen is de politiek toegankelijk maken. We laten jongeren zien dat ze invloed uit kunnen oefenen, om hun situatie te verbeteren. Dat is heel waardevol.”

Een doel indertijd was ook om de kloof tussen Stadjers en studenten kleiner te maken. Is dat in de afgelopen drie decennia gelukt?
“Dat vind ik heel lastig. Dat is ook niet snel opgelost, waarbij we ons ook moeten realiseren dat de wereld van dertig jaar geleden een andere wereld was dan de wereld waarin we nu leven. Wat we in ieder geval bereikt hebben is dat er in de hedendaagse politiek meer rekening wordt gehouden met studenten en starters. Dat is een soort van normaal geworden, en met die beweging zijn we heel blij. Maar of de kloof ook kleiner is geworden. Ik denk dat daar een uitdaging blijft liggen.”

Je vertelt dat de wereld veranderd is. Waar denk je dan aan?
“Eén van de redenen waarom we indertijd zijn opgericht is omdat het busvervoer naar Zernike erg slecht geregeld was. We hebben bereikt dat daar flink wat verandering in is gekomen. Lijn 15 naar Zernike rijdt nu vraaggestuurd, en ook is er een fietssnelweg richting de campus gekomen. Aan de andere kant: de studentenhuisvesting was toen, en is nu nog steeds een probleem. Dus op sommige thema’s hebben we mooie vorderingen gemaakt, en andere onderwerpen domineren, ook dertig jaar later, nog steeds onze agenda. Dat geeft ons ook bestaansrecht.”

Als we het hebben over successen. Wat is in de afgelopen dertig jaar jullie grootste succes geweest?
“Mag ik er meerdere noemen? Waar we bijvoorbeeld heel trots op zijn is de realisatie van het Stadsstrand. We leven in een stad, waarbij, zeker jonge mensen, weinig buitenruimte hebben. Als partij hebben wij invloed uitgeoefend hoe je de openbare ruimte in kunt richten. Het Stadsstrand is een heel mooi en tastbaar resultaat. Ook op het gebied van huisvesting hebben we veel voor elkaar gekregen. Er is nu meer aandacht voor de problematiek. In plaats van het bouwen van eenzame studio’s kijken we naar oplossingen die echt een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld gedeelde huisvesting met gemeenschappelijke ruimtes. Dat is een mooi resultaat.”

En er zijn meer successen?
“Absoluut. De huurdersrechten bijvoorbeeld. Het Steunpunt Huren bestaat nu precies een jaar. Dat dit steunpunt er is, daar hebben wij jarenlang voor gepleit, waarbij het ook mooi is dat het aantal fte nu wordt uitgebreid. En ook op het gebied van duurzaamheid. Op dat vlak trekken we vaak op met GroenLinks. Op dit thema zijn we toch wel kartrekker, waarbij we vaak ook nog ambitieuzer zijn dan de andere partijen. Dus wellicht kun je ook wel zeggen dat we een beetje de luis in de pels zijn.”

Wat ook goed is om te noemen is dat veel oud-leden op mooie posities terecht zijn gekomen. Pieter van Woensel bijvoorbeeld, die wethouder is geweest in Den Haag en Leiden. En jullie eerste raadslid, Marcel Beukeboom is ook op een mooie plek belandt …
“Ja, Marcel zit nu in Rome, waar hij Permanent Vertegenwoordiger van Nederland is bij de FAO van de VN. Hiervoor was hij klimaatgezant voor het Koninkrijk der Nederlanden. Ik denk dat je echt kunt zeggen dat onze partij een broedplaats is voor politiek talent. Als ik ook zie wat ik in de afgelopen twee jaar heb geleerd, dat is ongelofelijk. Ik kan tien studies volgen, maar dan zou ik niet zoveel bagage opdoen als in deze functie. Het is een hele mooie leerplek, waarbij we als partij hard werken om de gemeente mooier te maken.”

Gaan we elkaar over dertig jaar weer spreken?
“Dat lijkt me een hele mooie ambitie, dat we over dertig jaar nog steeds in de raad zitten. Maar ik zal dan niet meer fractievoorzitter zijn. Bij Student & Stad is het gebruikelijk dat raadsleden na twee jaar vertrekken. Op die manier willen we zoveel mogelijk jonge mensen een kans bieden om op deze plek ervaring op te doen. En dat is denk ik heel goed.”