Speciale VN-rapporteur voor recht op goede huisvesting naar Groningen voor onderzoek

nieuws
Foto: Joris van Tweel

Balakrishnan Rajagopal, de speciale VN-rapporteur voor het recht op adequate huisvesting, komt volgende week naar Nederland. Tijdens zijn bezoek, wat anderhalve week duurt, komt Rajagopal ook naar Groningen.  De VN-rapporteur komt naar Nederland om onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van woningen en de opvang voor asielzoekers.

Wanneer Rajagopal Groningen aandoet, is (nog) niet bekend gemaakt. Naast Groningen bezoekt de onafhankelijk VN-expert ook Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Ook gaat Rajagopal langs bij asielzoekerscentra. Of de speciale VN-rapporteur ook een bezoek brengt aan het aanmeldcentrum in Ter Apel is niet bekend gemaakt.

Tijdens zijn bezoek gaat Rajagopal bijeenkomsten houden met landelijke en lokale politici, maatschappelijke organisaties en aanbieders van woningen. De VN-rapporteur doet onderzoek naar de beschikbaarheid betaalbaarheid en toegankelijkheid van huisvesting in Nederland. Daarnaast kijkt de VN-expert naar dakloosheid en welke maatregelen Nederland neemt om ervoor te zorgen dat het recht op adequate huisvesting voor iedereen geldt binnen de landsgrenzen.

Het is onduidelijk of het bezoek van Rajagopal samenhangt met de situatie in Ter Apel. De UNHCR, die Rajogopal naar Nederland stuurt, noemde de situatie donderdag “ronduit zorgwekkend”, in een reactie op een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid, De Inspectie JenV stelde eerder die dag dat de situatie in Ter Apel onveilig en onhoudbaar is. De oorzaak van de situatie in Ter Apel is volgens de UNHCR de gebrekkige doorstroom van asielzoekers vanuit Ter Apel naar andere opvanglocaties,

Volgend jaar maart komt Rajagopal met een rapport, wat wordt gepresenteerd aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.