Rioolwaterzuivering Garmerwolde test methodes om medicijnresten uit water te halen

Alles wat je in de gemeente Groningen doorspoelt komt uiteindelijk terecht bij de rioolwaterzuivering bij Garmerwolde. Dus ook medicijnresten via de urine en medicijnen die over datum zijn en die weggespoeld worden via de gootsteen.

Een deel van die middelen zijn moeilijk afbreekbaar. Met de huidige technieken die beschikbaar zijn kunnen deze medicijnen niet uit het water gehaald worden en komen dus in het geval van Groningen in het Eemskanaal terecht.

Hier blijven ze als werkende stof actief. Omdat er steeds meer van deze medicijnen in onze wateren terecht komen, stapelen deze stoffen zich op in ons watermilieu.

Aangetoond zijn groeistoornissen bij watervlooien en nierschade bij karpers. Dit vanwege een anti epilepsie medicijn. Diclofenac kan tot leverschade lijden bij forellen. En zo zijn en nog veel meer medicijnen die schadelijk zijn.

Waterschap Noorderzijlvest, Kennisinstituten WLN, CEW, en Northwater leverancier van industriewater willen hier iets aan doen. Bij de rioolwaterzuivering Garmerwolde worden drie methodes getest om deze stoffen toch uit het rioolwater te halen.

Het behandelde water is dan geschikt om bijvoorbeeld als koelwater voor de industrie gebruikt te worden. Hierdoor worden twee vliegen in een klap geslagen. Schadelijke medicijnen komen niet in het milieu terecht en er wordt minder drinkwater verbruikt.