Groningen stapt naar Raad van State om gaskraan helemaal dicht te houden

nieuws
Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Als het aan de provincie, gemeenten, waterschappen en de Veiligheidsregio Groningen ligt, wordt het besluit van staatssecretaris Hans Vijlbrief om in noodsituaties toch nog gas te kunnen winnen uit het Groningse gasveld voorlopig niet uitgevoerd. Samen met de Groninger Bodem Beweging (GBB) stappen de overheden naar de Raad van State om dat voor elkaar te krijgen.

Komende donderdag is er een zitting bij de Raad van State. Daarin gaan de eerder genoemde partijen, via een voorlopige voorziening, proberen om de gaskraan komend jaar niet alleen dicht te houden, maar ook de hendel van de gaskraan te krijgen.

De overheden en belangenorganisaties hebben beroep aangetekend tegen het Vaststellingsbesluit Groningenveld voor het lopende gasjaar, omdat ze vinden dat het besluit om de gaskraan beschikbaar te houden tijdens koude winters en stokkende gasvoorraden te veel onzekerheid biedt voor de inwoners van Groningen.

“We vinden het onacceptabel en zijn zeer verbolgen over het feit dat de staatssecretaris de gasputten niet definitief per 1 oktober 2023 heeft gesloten”, schrijft de GBB in een reactie. “De GBB concludeert dat de staatssecretaris van mening is dat de gedupeerden van de gaswinning in het Groningenveld (langer) in onveiligheid en onzekerheid moeten blijven verkeren. De leveringszekerheid moet te allen tijde worden gegarandeerd; terwijl die leveringszekerheid – althans, de ter zake doende leveringszekerheid voor beschermde afnemers zoals ziekenhuizen – mogelijk niet eens in het geding is. Leveringszekerheid wordt al jaren boven de veiligheid en gezondheid van Groningers gesteld.”