Gemeente doet onderzoek naar aanleg rondweg om Ten Boer

nieuws
De rondweg zou aan moeten sluiten op de Verlaatweg aan de noordkant van Ten Boer. Foto: Google Maps

De gemeente gaat de komende periode onderzoek doen naar nut en noodzaak van een rondweg om Ten Boer. Het plan maakt deel uit van de uitvoeringsagenda voor het dorp.

In deze uitvoeringsagenda staan onderwerpen die van invloed zijn op de ruimtelijke ontwikkeling van Ten Boer. Eén van de punten in de agenda is de aanleg van een rondweg tussen de Verlaatweg en de Boersterweg. “In Ten Boer leeft al tijden de nadrukkelijke wens om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving een sterke impuls te geven”, laat het gemeentebestuur weten. “Het gaat dan met name om het gebied rond de Gaykingastraat en de Stadsweg. In het programma Lopen, Fietsen en Verkeersveiligheid is hiervoor al geld gereserveerd. Een andere wens is het doortrekken van de Doorfietsroute Groningen-Ten Boer naar Appingedam en Delfzijl.”

Ontwikkelingen nopen om investeringen
Dat er geïnvesteerd moet worden in het dorp is voor het gemeentebestuur helder. De afgelopen jaren hebben er namelijk verschillende ruimtelijke ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo is de nieuwbouwwijk Dijkshorn opgeleverd, zijn op verschillende locaties in het dorp woningen toegevoegd, is het bedrijventerrein vol en is de versterkings- en vernieuwingsopgave in volle gang. Het gaat om ontwikkelingen die verschillende grote opgaven met zich mee hebben gebracht die de gemeente aan wil pakken. Naast de aanleg van een rondweg zijn er meer punten.

Woningbouw op oude schoollocaties De Fontein en De Huifkar
Zo denkt de gemeente, naar aanleiding van de woonvisie en bevolkingsprognoses, dat er ruimte is voor extra woningbouw. De komende jaren verwacht men vijftig nieuwe woningen te kunnen bouwen, onder andere op de voormalige terreinen van basisscholen De Huifkar en De Fontein. Een ander punt is Woldwijk. De gemeente wil hier richting aan geven. In het gebied vinden duurzame vormen van wonen, werken en leven plaats. Dit gebeurt voornamelijk onder een tijdelijke vergunning. Met de Coöperatieve Vereniging Woldwijk wil men kijken naar de toekomstige invulling van het gebied. “Voor dit project geldt dat er ook een sterke relatie met de woningbouw en de verkenning naar een rondweg om Ten Boer ligt. We willen graag duidelijkheid bieden aan de bewoners van Woldwijk.”

Bedrijventerrein is vol
De gemeente gaat ook kijken naar het bedrijventerrein. Dat zit op dit moment helemaal vol. Er maken 34 ondernemingen gebruik van, en er worden 157 banen aangeboden. De gemeente denkt het terrein met 2 hectare uit te kunnen breiden. “We hebben signalen ontvangen dat er bij verschillende ondernemers de wens ligt om uit te breiden, maar dat de ruimte hiervoor zeer beperkt is.” Een onderdeel is ook de herinrichting van het Koopmansplein, waarbij de gemeente wil kijken naar een beperkte uitbreiding van het winkelaanbod. Zo wil de supermarkt graag uitbreiden.

Coöperatief zonnepark behoort tot de mogelijkheden
Voorts wil de gemeente ook investeren in een groen raamwerk. In en om het dorp liggen al waardevolle groene elementen die niet altijd goed met elkaar verbonden zijn, waardoor ze geen groenstructuur vormen. “Het groene raamwerk verbinden met het buitengebied is een belangrijke opgave voor de op te stellen Gemeentelijke Ecologische Structuur (GES). Hierdoor wordt ook het ommeland onderdeel van het dorp.” Tot slot staat de gemeente positief tegenover een lokaal coöperatief ontwikkeld zonnepark in een energietuin of -landschap. “Het uitgangspunt met betrekking tot wonen en werken draagt niet bij aan de grootte van de opgave van de energietransitie. Dit betekent dat nieuwe woningen zelfvoorzienend zullen zijn. Er ligt dus ook een opgave om te verduurzamen en lokaal hernieuwbare energie op te wekken.”