Zorgen over nieuwe groep bedelende mensen: “Dit lijkt op uitbuiting en mensenhandel”

nieuws
Foto: Myriams-Fotos via Pixabay

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen vraagt, samen met de Partij voor het Noorden, PVV en de ChristenUnie, de wethouder om opheldering over een nieuwe groep bedelende mensen in de stad, die voorbijgangers agressief benaderd.

“Sinds afgelopen zomer is er iets veranderd in de stad”, vertelt raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen. “Sinds jaar en dag hebben we te maken met daklozen. Dat zijn mensen die we kennen. Het zijn gezichten die we vaker zien. Aan het einde van de zomer zagen we ineens allemaal nieuwe gezichten. Mensen die op een vervelende en agressieve manier bedelen. Ik heb de wethouder hierover al eerder aan de jas getrokken. Uit het antwoord bleek dat er geen significante toename bekend was.”

“Wij vinden dit heel ernstig”
Onlangs is het duidelijk geworden dat het gaat om een groep die op een agressieve manier bedelt. “Het lijkt alsof ze hier niet vast verblijven, want ze maken geen gebruik van de opvang. Daar is namelijk geen significante toename bekend. Het zou daarom kunnen dat ze worden gebracht en gehaald, en specifiek hier zijn om te bedelen. Er zou dus sprake kunnen zijn van uitbuiting en mensenhandel, wat duidt op georganiseerde criminaliteit. Mijn fractie vindt dit heel ernstig, en daarom trekken we bij de wethouder aan de bel, om hier onderzoek naar te doen.”

“Soort rondtrekkend circus waar niemand op zit te wachten”
Uit onderzoek van Menger blijkt dat meer gemeenten hier last van hebben. “Het is een soort rondtrekkend circus waar niemand op zit te wachten. En met rondtrekkend circus bedoel ik dat dit binnen de gemeente alle prioriteit moet krijgen om onderzoek te doen naar wat hier aan de hand is. Wie zijn deze mensen? Zijn het professionele bedelaars? Worden ze misbruikt en uitgebuit?”

Lokale daklozen worden verdrongen
Daar komt bij dat deze nieuwe groep de lokale daklozen verdringt: “Het gaat over tolerantie. Dit gedrag van deze nieuwe groep heeft effect op alle daklozen. Waarbij we weten dat het draagvlak, en de tolerantie, al aan het afnemen was. Grote kans dat iedereen nu over een kam wordt geschoren. Waarbij we het voor de duidelijkheid wel hebben over mensen die al niks hebben. De lokale daklozen houden zich vrijwel rustig. Er gebeurt wel eens wat, maar dat staat in schril contrast tot wat er nu gebeurt.”

De PVV, de Partij voor het Noorden en de ChristenUnie hebben zich inmiddels achter de zorgen van Stadspartij 100% voor Groningen geschaard. Menger hoopt dat andere partijen gaan volgen.