Zo zou het ‘Vief Kwartier’ bij het Europapark eruit kunnen gaan zien

Een plek voor wonen, ontmoeting en verblijf als een ‘voorbeeldproject voor duurzaam, gemengd stedelijk leven’. Dat moet het Vief Kwartier, de bebouwing op het voormalige parkeerterrein P2 op het Europapark gaan worden. Vijf getrapte gebouwen moeten 315 woningen, kantoren, horeca en mogelijk een hotel en congrescentrum gaan huisvesten.

De gemeente presenteerde woensdag een haalbaarheidsstudie en een samenwerkingsovereenkomst aan de gemeenteraad over de inrichting van het voormalige parkeerterrein bij de Euroborg. Dat moet een ‘gemengd programma’ gaan worden, met in totaal zo’n zo’n 62.000 m2 aan woningen en ‘niet-woningen’: kantoren, horeca en misschien een hotel met congrescentrum. Van de woningen wordt dertig procent sociale huur.

Op Vief Kwartier komen vier bouwkavels (met vooralsnog vijf gebouwen), met daartussen een centraal park. De naam verwijst naar de ‘vijf pijpen’ van de voormalige Hunzecentrale, die tot 1998 op het terrein stond. Een deel van de gebouwen wordt geplaatst op de oude fundering van de voormalige energiecentrale. Dat draagt bij aan het beperken van de CO2-uitstoot tijdens de bouw. Alleen de gebouwen die meer dan vijf verdiepingen krijgen hebben een extra fundering nodig. Dat dit kan, is volgens het college te danken aan de speciale bouwmethode, waarbij herbruikbare houten componenten zullen worden gebruikt.

De gebouwen lopen trapsgewijs naar het centrale park af. Naast parkeren in de Euroborggarage (P1) komt er een verdiepte parkeergarage bij het bouwproject. Op de daken van de vier terrasvormige gebouwclusters komen zowel zonnepanelen als groene dakterrassen en groendaken.

De komende tijd worden planologische onderzoeken uitgevoerd voor een omgevingsvergunning en wordt er gekeken welke aanpassingen in het bestemmingsplan nodig zijn. Begin volgend jaar moet een definitief ontwerp klaar zijn. De bouw zou dan eind volgend jaar kunnen beginnen. Het gemeentebestuur denkt dat het eerste bouwblok eind 2025 op de voormalige parkeerplaats kan staan.