Statenfractie Volt wil meer aandacht voor digitalisering

nieuws
Foto: Pixabay

Provinciale Staten bespreekt deze woensdag de begroting voor 2024. De fractie van Volt wil daarbij ook aandacht vestigen op het onderwerp digitalisering.

Dat is volgens Volt hard nodig. Voor mensen met visuele beperkingen, kleurenblindheid en andere beperkingen vormen ontoegankelijke overheidswebsites en -documenten namelijk een onoverkomelijke barrière. Daardoor hebben zij niet dezelfde mate van toegang tot informatie en diensten als hun medeburgers die geen beperking hebben.

De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor meer dan 9.000 websites en apps. Slechts 40 procent daarvan voldoet volledig aan de eisen voor digitale toegankelijkheid die diezelfde overheid heeft gesteld. Meer dan de helft daarvan voldoet helemaal niet aan deze eisen.

Hetzelfde geldt volgens Volt voor de provincie Groningen. Zelfs de officiële website van de provincie is slechts gedeeltelijk toegankelijk. De overige 61 websites en apps waar de provincie verantwoordelijk voor is voldoet volledig niet, of zijn niet gecontroleerd.

Volt vindt dat alle overheden, dus ook de provincie Groningen, meer geld beschikbaar moeten stellen om hun websites beter toegankelijk te maken. Verder moet iedereen die aan een website werkt, doordrongen worden van het belang van toegankelijkheid. Het is essentieel dat alle afbeeldingen van tekst worden voorzien, dat de lettergrootte van de tekst aangepast kan worden en dat de website een voorlees-optie bevat.