Stadspartij wil weer één keer per jaar gratis grofvuil laten ophalen

nieuws

Als het aan de Stadspartij 100% voor Groningen ligt, krijgen Groningse huishoudens weer de mogelijkheid om één keer per jaar gratis grofvuil te laten ophalen.

Met een motie op de gemeentebegroting hoopt de partij dat er volgend jaar weer geld vrijkomt om dit mogelijk te maken. Gratis grofvuil laten afhalen kan in Groningen al sinds 2014 niet meer. De Stadspartij constateert dat gratis grofvuil afhalen kan helpen om meerdere problemen te ondervangen.

“Het is objectief waarneembaar dat het aantal illegale dumpingen en bijplaatsingen van grofvuil bij bijvoorbeeld ondergrondse containers sinds die afschaffing is toegenomen, met name in wijken met ondergrondse containers”, schrijft fractievoorzitter Amrut Sijbolts in de motie. “Een verrommeling van het straatbeeld in buurten en wijken draagt niet bij aan een schone, hele en veilige stad. Daarnaast wijzen het rapport ‘Groningse praktijken’ en de politie erop dat vanuit een goed onderhouden en nette stedelijke omgeving, ten aanzien van veiligheid, een preventieve werking uit gaat. Sinds de eerder genoemde bezuiniging (het schrappen van het gratis ophalen van grofvuil) is niet gebleken dat deze problemen met handhaving en voorlichting alléén niet zijn opgelost.

Komende woensdag ligt de motie voor in de gemeenteraad, tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting voor volgend jaar. Voor 2024 is nog incidenteel geld nodig om weer eens per jaar gratis grofvuil te laten ophalen. Als het aan de Stadspartij ligt, wordt het jaarlijkse gratis ophalen in de jaren na 2024 structureel.