Rechter houdt plan dat kinderhartcentrum in Groningen laat blijven donderdag tegen het licht

nieuws
Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Bij de rechtbank in Utrecht dient komende donderdag de bodemprocedure die de umc’s van Leiden, Utrecht en Amsterdam hebben aangespannen tegen het besluit van minister Kuipers om complexe operaties bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen te concentreren in de academische ziekenhuizen van Rotterdam en Groningen.

De drie ziekenhuizen uit de Randstad spanden de rechtszaak aan, omdat ze het niet eens zijn met de sluiting van de kinderhartcentra in het UMC Utrecht en het LUMC/UMC Amsterdam. Ze vinden dat het plan tot onrust leidt onder personeel en patiënten. De drie ziekenhuizen, verenigd in twee kinderhartcentra (het LUMC in Leiden en het UMCG in Amsterdam werken samen in één centrum), vragen de rechter om te oordelen over de rechtmatigheid van het besluit van de minister om Rotterdam en Groningen aan te wijzen als ziekenhuizen waar de vier Nederlandse kinderhartcentra moeten worden geconcentreerd.

Al in april diende, in de aanloop naar de bodemprocedure, een spoedprocedure bij de rechtbank in Utrecht waarmee de drie ziekenhuizen in de Randstad probeerden te voorkomen dat er nu al wordt gewerkt aan de uitvoering van de plannen van minister Ernst Kuipers. Toen kregen de ‘verliezers’ van de kinderhartcentra te horen dat de concentratieoperatie voorlopig door mag gaan. De voorzieningenrechter oordeelde dat het besluit van de (inmiddels demissionair) minister van Volksgezondheid niet evident onrechtmatig is. De concentratie van de kinderhartcentra staat dan ook niet stil totdat de rechter een verdere beoordeling maakt.

UMCG ‘winnaar’ na hevige strijd

In 2021 besloot toenmalig minister Hugo de Jonge deze zorg te concentreren in Rotterdam en Utrecht. Dit zorgde bij het UMCG en de noordelijke overheden en Overijssel tot veel protest, omdat de zorg zou verslechteren. Dat kwam ook naar voren uit het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), wat Kuipers gebruikte voor zijn beslissing.

Kuipers gaf de vier ziekenhuizen vervolgens nog één kans om zelf te bepalen waar de kinderhartzorg geconcentreerd moest worden, in twee centra. Snel werd duidelijk dat de ziekenhuizen er opnieuw niet uitkwamen, dus besliste Kuipers in februari zelf: Rotterdam (Erasmus MC) en Groningen (UMCG) mogen hun kinderhartcentrum houden. Als de Tweede Kamer akkoord gaat met deze beslissing, raken Leiden (LUMC en Amsterdam UMC) en UMC Utrecht hun kinderhartcentrum kwijt. In april werd dit besluit definitief.

UMCG: ‘We zijn geen partij in de rechtzaak, maar wel belanghebbende’

Het UMCG is, net als het Erasmus MC uit Rotterdam, formeel geen partij in deze bodemprocedure. Maar als ‘belanghebbende’ wordt het UMCG wel vertegenwoordigd in de rechtszaal. Het academische ziekenhuis in Stad heeft, naar eigen zeggen, in de afgelopen maanden wel veel gepraat met Rotterdamse cardiologen en thoraxchirurgen die gespecialiseerd zijn in aangeboren hartafwijkingen. Die gesprekken zouden met name zijn gegaan over het uitwisselen van gegevens en gezamenlijke kwaliteitsregistraties.

Rechtszaak live te volgen, uitspraak volgt waarschijnlijk dit jaar nog

Een meervoudige kamer van drie bestuursrechters buigt zich donderdag inhoudelijk over de zaak. De zaak is vanaf 09.30 uur live te volgen via een stream op Rechtspraak.nl

Volgens het UMCG verwacht de rechtbank  dit jaar nog uitspraak te doen.