Raadsfracties willen asielzoekers en statushouders sneller aan het werk: ‘Welwillende mensen uit stilstand, minder krapte op arbeidsmarkt’

‘Meedoen-balies’ in AZC’s, ‘Statushouders voor de klas’ naar de maatschappelijke zorg. Vijf partijen uit de gemeenteraad willen dat asielzoekers en statushouders in de gemeente sneller aan het werk komen, specifiek in sectoren waar de meeste arbeidskrachten nodig zijn.

Via een initiatiefvoorstel willen D66, Student en Stad, de ChristenUnie, de PvdA en GroenLinks de gemeente manen om vooral naar andere gemeentes te kijken, die projecten hebben waarmee zij proberen om asielzoekers en statushouders de arbeidsmarkt op proberen te krijgen. Wanneer ze een zorgachtergrond hebben zouden deze vluchtelingen bijvoorbeeld prima in de Nederlandse maatschappelijke zorg aan de slag kunnen.

De fracties vragen aan het gemeentebestuur om actief beleid te voeren (net als in gemeentes als Almere, Rotterdam en Amsterdam) om asielzoekers te begeleiden naar de arbeidsmarkt. “Het wordt tijd dat iedereen wordt gezien als mens en dat het deelnemen aan deze samenleving niet afhangt van het hebben van een BSN-nummer. Het direct bieden van werkperspectief bij binnenkomst vergroot de bestaanszekerheid”, aldus PvdA-raadslid Irene Huitema.

De partijen vinden dat rijkswetgeving een belemmering vormt voor het deel laten nemen van asielzoekers en statushouders aan de arbeidsmarkt en daarmee hun integratie. Met onnodige achterstand, psychische klachten en stigmatisering tot gevolg. “Door deze belemmeringen staan mensen vaak erg lang volledig stil en dit is een gemiste kans”, aldus raadslid Maria Martinez Doubiani van D66. “Door asielzoekers en statushouders toegang te bieden tot de arbeidsmarkt geeft het deze groep niet alleen perspectief, maar bouwen ze ook sociale contacten op en leren ze de taal en cultuur beter.”