Raadsfracties willen budget voor jaarlijkse herdenking slavernijverleden en viering Keti Koti

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

De gemeente Groningen moet geld reserveren om jaarlijks op 30 juni het slavernijverleden te herdenken en op 1 juli Keti Koti te vieren. De Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, GroenLinks, de Partij van de Arbeid en D66 dienen woensdag een motie in, die dit mogelijk moet maken tijdens de begrotingsbespreking.

De partijen vragen budget voor de komende twee jaar en willen daarnaast dat de gemeente gaat zoeken naar structureel geld om de herdenking en de viering te bekostigen. “Door geld vrij te maken voor Keti Koti onderstrepen we het belang dat we hechten aan ons gezamenlijke verleden en heden”, stelt GroenLinks-raadslid Justine Jones.

Volgens de drie partijen hebben de herdenking en viering van het slavernijverleden een grote betekenis voor veel mensen in Groningen, vertelt PvdD-raadslid Janette Bosma: “Afgelopen jaar is gebleken dat Groningen een grote rol heeft gespeeld in het slavernijverleden. De littekens van het koloniale verleden zijn diep.” ChristenUnie-raadslid Peter Rebergen vult aan: “Keti Koti is een moment om stil te staan, terug te denken, het pijnlijke verleden te erkennen en elkaars pijn leren begrijpen. Het verleden werkt door tot de dag van vandaag.”