Nieuwe gesprekken met EdanZ over eventueel compromis rond nieuw wijkcentrum

nieuws
Foto: Google Maps

De gemeente wil blijven praten met de stichting EdanZ om tot een compromis te komen rond de voortzetting van haar activiteiten in het oude schoolgebouw van Het Karrepad aan de Van Oldenbarneveltlaan.

Dat schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad over de ontwikkelingen rond EdanZ en de huur van het gebouw. EdanZ is een ontmoetingsplek waar op dagelijkse basis verschillende activiteiten en cursussen te vinden zijn. Het centrum zit sinds een aantal jaren in voormalig schoolgebouw Het Karrepad. De gemeente wil een andere invulling geven aan het pand, door er een wijkcentrum voor De Hoogte van te maken.

Gemeente zoekt naar gesprek met ‘rommelend’ EdanZ

Daarom was de gemeente van plan om het huurcontract met EdanZ per 1 januari op te zeggen. EdanZ kreeg twee weken terug al een maand respijt. De organisatie startte daarom een petitie om langer in het pand te mogen blijven.

De gemeente kan de huur formeel nog niet opzeggen, zo stelt het college vrijdag, omdat nog een huurcontract heeft tot eind 2025. Bij Edanz loopt niet alles van een leien dakje, aldus het gemeentebestuur. Er zijn huurachterstanden en de onderlinge verhoudingen binnen Edanz zijn inmiddels slecht, aldus het college.

“Tot een week geleden bestond de stichting EdanZ nog uit één bestuurslid. Inmiddels zijn er, mede door alle ontwikkelingen, drie mensen opgestaan als kandidaatsbestuur. Het is voor ons nog niet duidelijk wat de functies en bevoegdheden van dit kandidaatsbestuur precies zijn. Ook weten we nog niet goed hoe het huidige overgebleven bestuurslid betrokken is. Dat gaan we verkennen.”

Praten over compromis

De gemeente wil dus blijven praten met EdanZ. Het gemeentebestuur lijkt aan te sturen op een compromis, waarbij in het nieuwe wijkcentrum plek blijft voor activiteiten en cursussen die er nu worden georganiseerd. Maar dat de oude school een wijkcentrum moet gaat worden, lijkt vast te staan.

“Om van deze plek een plek voor de inwoners van De Hoogte te maken, gaan we ook in gesprek met wijkbewoners en wijkpartners”, aldus het college. “In ieder geval zullen de coaches werk & participatie van de Indische Buurt/de Hoogte in het gebouw een plek vinden. Zij willen graag ook in de Hoogte komen werken. Ook het WIJ-team heeft de wens uitgesproken om een entree en financieel spreekuur op deze plek uit te voeren.”

Nominatie voor sloop

Het pand staat op de nominatie om over twee jaar gesloopt te worden. Toch wil het gemeentelijke gebiedsteam het gebouw behouden, besluit het college. Maar dan wel als volwaardig wijkcentrum.