Minima kunnen geld besparen met voorzieningenwijzer

De gemeente gaat de proef met de zogenoemde voorzieningenwijzer structureel inzetten. Met de voorzieningenwijzer kunnen Groningers met een kleine portemonnee advies krijgen over waar ze recht op hebben.

Veel mensen, ook in Groningen, maken geen gebruik van regelingen en voorzieningen. Om mensen bestaanszekerheid te geven is het belangrijk dat ze gemakkelijk toegang krijgen tot die regelingen. Via de voorzieningenwijzer kunnen mensen een adviesgesprek aanvragen bij het WIJ-team, of thuis achter de computer lezen welke regelingen er voor hen zijn.

Het gaat onder meer om de meerkostenregeling, kwijtschelding afvalstoffenheffing, de Stadjerspas, de Stichting Leergoed en landelijke regelingen zoals toeslagen. Ook is objectief advies mogelijk over een passende zorgverzekering en energiecontract. Het voordeel kan op jaarbasis al gauw oplopen tot enkele honderden euro’s per huishouden. De gemeente trekt hier samen op met de woningbouwcorporaties.

De 200 mensen die inmiddels gebruik gemaakt hebben van de voorzieningenwijzer hebben ieder tussen 680 en 835 euro kunnen besparen.