Meerderheid gemeenteraad wil actieve rol gemeente voor snellere woningbouw in dorpen

nieuws
Foto: Dimitris Vetsikas via Pixabay

Onder aanvoering van de Partij vóór het Noorden roept een meerderheid van de gemeenteraad het college op om de gemeente Groningen een actievere rol te laten spelen binnen de woningbouw in dorpen en woonkernen. Daarmee moet de bouw van nieuwe huizen versnellen, ook buiten de grote nieuwe stadswijken.

Naast de Partij vóór het Noorden steunen ook de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, de PvdA, GroenLinks, de SP, de Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV een motie, die woensdag wordt behandeld in de gemeenteraad.

“De gemeente is nog wel eens te afwachtend als het gaat om de uitvoering van ideeën van actieve dorpelingen die plannen hebben voor woningbouw in de dorpen”, aldus PvhN-fractievoorzitter Leendert van der Laan. De fractievoorzitter vindt dat de gemeente niet alleen faciliterend moet zijn bij dit soort initiatieven, maar actief moet meehelpen om belemmeringen weg te werken.

Volgens Van der Laan verwachten de indienende partijen de komende jaren meer coöperatieve plannen voor betaalbare woningen vanuit de dorpen: “Het is dan van belang dat de gemeente Groningen met raad en daad klaar staat.”

Maar de woningbouwopgave moet niet resulteren in enorme woonwijken, die aan dorpen worden vastgebouwd in het groene buitengebied. “De groene ruimte tussen bijvoorbeeld Groningen en Haren is voor de Partij vóór het Noorden heilig”, stelt Van der Laan. “Het gaat echt om kleinschalige initiatieven gesteund en geïnitieerd door inwoners van de dorpen en woonkernen zelf, waar de gemeente een belangrijke rol als partner in kan spelen.”