Internationale Schakelklas (ISK) Groningen heeft moeite met vinden van nieuwe leraren

De Internationale Schakelklas Groningen (ISK) zoekt leraren voor alle vakken. Op dit moment kunnen alle lessen worden gegeven, maar met de verwachte groei aan leerlingen is dat voor de komende tijd onzeker.

Volgens directeur Jannelies Mik groeide het aantal leerlingen de afgelopen jaren sterk: “Twee jaar geleden zaten we in oktober op zo’n honderd leerlingen, op dit moment zijn het er 440.” Er staan nu al kinderen op de wachtlijst om onderwijs te krijgen. Als zij ook les krijgen, ligt het totaal aan leerlingen op 550.

Om de hele school dan draaiende te houden, zoekt de school naarstig naar docenten van alle vakken.

Een schakelklas is bestemd voor jongeren uit het buitenland die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Het ISK heeft twee leerjaren. Daarna stromen leerlingen door naar het reguliere voortgezet onderwijs. De leerlingen zijn vaak net in Nederland en komen uit 38 verschillende landen. Ze krijgen 14 uur Nederlands per week.