Gronings Verkiezingsdebat: eensgezindheid tegen kerncentrale, maar vooral veel meningsverschillen

Op maandagavond kruisten negen Groninger politici die hopen op een Tweede Kamerzetel de degens tijdens het Groningse Verkiezingsdebat in het Forum in de stad. De enige brede consensus was dat Groningen geen kerncentrale in de Eemshaven wil. Voor de rest kwamen er stevige meningsverschillen naar voren, waaronder de instroom van asielzoekers, het eigen risico in de zorg, woningbouw, en de aanleg van de Lelylijn.

Het debat, gekenmerkt door luidruchtig publiek en interventies tussen kandidaat-Kamerleden, bood een levendige uitwisseling van standpunten. De zaal zat vol en partijgenoten lieten hun aanwezigheid luid en duidelijk blijken met applaus. Het debat werd geleid door Leonie Sinnema van het Dagblad van het Noorden en Eva Hulscher van RTV Noord, die zorgden voor een evenwichtige discussie en ingrepen wanneer politici afweken van de stellingen.

Zoals gezegd kwamen er stevige meningsverschillen naar voren. Onder meer de instroom van asielzoekers en het ontlasten van Ter Apel zorgden voor flinke gesprekken. Ook was er een discussie over het eigen risico in de zorg, waarbij Annemarie Heite van Omtzigts Nieuw Sociaal Contract benadrukte dat het eigen risico niet naar beneden kan vanwege de hoge kosten. Het debat was levendig, met luidruchtig publiek en kandidaat-Kamerleden die elkaar stevig in de rede vielen.

Alle partijen in het debat streven naar extra woningbouw in het Noorden, maar er waren meningsverschillen over de rol van de overheid en ondernemers in dit proces. Roelien Kamminga van de VVD benadrukte dat linkse partijen doen alsof de overheid de woningen zou bouwen, terwijl het volgens haar echt door ondernemers moet gebeuren. Herma Hemmen van BBB was als enige tegen extra woningbouw en wil vooral bestaande woningen optoppen, terwijl de landbouwgrond voor landbouw behouden moet blijven.

Daarnaast was er verschil van mening over de aanleg van de Lelylijn, waarbij BBB vrijwel alleen stond in haar zorgen over de mogelijke komst van veel Randstedelingen naar het Noorden. Alle andere partijen willen de lijn aanleggen, ondanks de extra kosten. Tussen de debatten door werden kandidaat-Kamerleden dilemma’s voorgelegd, waarbij opviel dat er verschillende standpunten waren over kwesties zoals het afschaffen van het eigen risico in de zorg en de aanleg van de Lelylijn.

Het debat werd georganiseerd door RTV Noord, OOG TV, Dagblad van het Noorden en het Groninger Forum. Deelnemers aan het debat waren tevreden over hoe het was verlopen en benadrukten dat het duidelijk maakte waar de partijen voor staan en wat de verschillen zijn.