Gemeente herkent zich niet in kritiek op toon brieven: “Minder boetes is het resultaat”

nieuws
Foto: Joris van Tweel

De gemeente herkent zich niet in de kritiek van de VVD dat de toon in brieven over parkeervergunningen te onvriendelijk zou zijn. Bij de VVD waren geluiden binnengekomen van mensen die de toon onprettig vinden.

“Deze brieven worden al langer verstuurd”, vertelt VVD-woordvoerder Teun Havinga. “Dit jaar is het gebied waar betaald parkeren van kracht is fors uitgebreid. Veel mensen ontvangen dus ook voor het eerst zo’n brief. En dan valt dat rauw op je dak. Eerst wordt er betaald parkeren ingevoerd, waarbij je je afvraagt, is dat überhaupt in mijn straat wel nodig? En vervolgens valt er zo’n brief op de mat, waarin de strekking is: snel betalen en anders krijg je een dikke boete. Mijn fractie vraagt zich af of het niet wat vriendelijker kan.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “De VVD is toch de partij van klare taal en duidelijke communicatie?”
Voor de wethouder kan reageren komt raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks met een vraag aan de VVD: “Het is toch belangrijk dat de gemeente in duidelijke taal communiceert? Dat je als ontvangende partij precies weet wat je wel, en wat je niet moet doen? En dat ook uitgelegd wordt wat de gevolgen zijn van wat je wel, of wat je niet doet?” Havinga: “Er is een verschil tussen duidelijk zijn en het heel hard neerzetten. Als gemeente moeten we vertrouwen uitstralen naar de inwoners. En deze brief straalt dat niet uit. Het kan wat vriendelijker.” Leemhuis: “De VVD is juist de partij van klare taal en duidelijke communicatie. Is het juist niet passief agressief als we als gemeente slecht communiceren?”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “We hoeven minder boetes uit te delen”
Wethouder Philip Broeksma van Verkeer is helder: “De brief die u gelezen hebt is al de aangepaste versie. Met deze brief willen we vertrouwen uitstralen. We krijgen signalen dat mensen juist heel blij zijn met deze brief, met de duidelijke en heldere teksten. Bij eerste versies liepen mensen soms tegen onnodige boetes aan omdat de informatie niet duidelijk was. In de nieuwe brief leggen we heel duidelijk uit wat de consequenties zijn. En het resultaat is dat we minder boetes hoeven uit te delen. Dit proces blijven we verbeteren, en uw feedback nemen we daarin mee.”

“Onverwachte defecten in het systeem”
De VVD had ook vragen gesteld over het systeem waarin de vergunning kan worden verlengd. Dit systeem had de afgelopen periode te maken met storingen. Broeksma: “Als u mij vraagt of ik kan garanderen of het werkt: nee, dat kan ik niet, maar we proberen het wel. Voor we zo’n brief versturen, testen we onze systemen. Helaas hebben we te maken met onverwachte defecten. We monitoren dit, en als de problemen blijven dan lossen we het handmatig op.”