“Geen kermis op Raadhuisplein Haren stond voor de herindeling al vast”

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Dat er geen jaarlijkse kermis meer kan plaatsvinden op het Raadhuisplein in Haren stond voor de herindeling al vast. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen gaat de komende twee jaar zoeken naar een alternatieve plek waar de kermis wel gehouden kan worden.

Van Niejenhuis reageerde daarmee op vragen van Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen. “Mijn telefoon spatte gisteren zo ongeveer uit elkaar nadat Haren de Krant een artikel publiceerde dat de kermis niet meer op het Raadhuisplein gehouden kan worden. En ja, we zijn ontzettend blij dat de ontwikkeling van het plein eindelijk plaats gaat vinden. Maar hoe kan het dat de kermis niet is ingetekend? En dit gaat niet alleen over de kermis, maar op het plein gebeurt veel meer. De beachweek, maar ook het gymmen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat dit daar toch kan blijven plaatsvinden?”

Elte Hillekens (GroenLinks): “Er wordt geïnvesteerd in Haren, hoe kunt u zeggen dat het dorp kind van de rekening is?”
Voor de wethouder kan reageren komt Elte Hillekens van GroenLinks met een vraag: “Ik snap de zorgen. Maar ik snap het ook niet. U schrijft dat Haren opnieuw het kind van de rekening is. Terwijl in de oude gemeente Haren, en ook na de herindeling, moties zijn aangenomen om het plein te vergroenen. Er wordt ontzettend geïnvesteerd, zodat het straks mooier wordt, en het een fijne plek is om te verblijven. Hoe rijmt mevrouw Sloot dit met elkaar?”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “Ik wist niet dat ik hier zit om met u in debat te gaan”
Sloot: “Het is een feit dat Haren en de andere dorpen er sinds de herindeling niet op zijn vooruitgegaan. U mag er anders over denken, maar het is zo. Deze vragen zijn voor ons belangrijk. Daarnaast wist ik niet dat ik hier vandaag was om met u in debat te gaan.” Op dat moment grijpt de voorzitter in. Hij vertelt dat het zo niet werkt. Tijdens bijeenkomsten moet het altijd mogelijk zijn om met elkaar in debat te kunnen gaan. Sloot: “Ik wil wel in debat. Maar volgens mij is het relevant wat de wethouder te vertellen heeft.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Het plein verdwijnt, er komt een supermarkt”
Wethouder Van Niejenhuis is helder: “Dit project hebben we los kunnen trekken dankzij de slagkracht van de gemeente en Stadsontwikkeling. Het kent een hele lange voorgeschiedenis. De keuze om op het plein nieuwbouw te realiseren, is al genomen voor de herindeling. Het plein verdwijnt, er komt een supermarkt, met daar bovenop appartementen. Komende jaren is er geen probleem. In 2024 en 2025 kan de kermis, en kunnen andere activiteiten, gewoon doorgaan. Wij gaan in gesprek met de kermis, waarbij we gaan kijken naar een alternatieve plek. We willen dit oplossen, en daar hebben we nog even de tijd voor.”

“Op het plein komen spelaanleidingen”
De wethouder vertelt verder: “In uw schriftelijke vragen benoemt u ook de jeugd en in hoeverre zij daar straks terecht kunnen. Dat is inderdaad de bedoeling. We hebben de afgelopen periode op de markt in Haren gestaan, waarbij we jongeren hebben geïnterviewd. Welke wensen zijn er? Die vraag hebben we ook neergelegd bij het onderwijs. Dat hebben we meegenomen in het project. Op het plein komen geen speeltoestellen, maar wel spelaanleiding. Waterspuwers mogen niet, maar we kunnen wel werken met hoogteverschillen, met steenblokken en boomstammen, waarbij jongeren worden uitgenodigd om te spelen. Ook komt er een bankje, zodat ouders toezicht kunnen houden.”

Mariska Sloot: “Kermis is onderdeel van de traditie”
Sloot: “Natuurlijk was het duidelijk dat het plein volgebouwd gaat worden. Maar de zorg blijft waar de kermis naar toe moet. We hebben nog twee jaar, maar daar hoort ook een vergunningsproces bij. Als de kermis ergens wil staan, moet er een traject worden doorlopen. De tijd is essentieel. In het verleden heeft de kermis ook niet altijd op deze plek gestaan. Maar het is wel essentieel dat de kermis in het dorp blijft. Het is onderdeel van een traditie dat er rond Koningsdag een kermis is. Wanneer kunnen we een nieuwe plek verwachten?” Van Niejenhuis: “Dat kan ik nu niet concreet aangeven. We hebben het op de radar. We gaan proactief contact zoeken met de kermis, en we gaan komen met een oplossing.”