Floresplein gaat volgend najaar op de schop

De gemeente gaat het vervangen van de riolering in de Indische buurt aangrijpen om tegelijk het Floresplein een stevige opknapbeurt te geven.

De straat moet verkeersveiliger, klimaatbestendiger, groener en leefbaarder worden. De gemeente wil de sociale functies rondom het plein, waaronder het Pand, de Jasmijn, Het Groenhuis, DIB en het Floreshuis meer zichtbaar maken.

Ook moet de leefkwaliteit van de omliggende straten omhoog en op de stoepen moet meer ruimte komen voor groen, ontmoeten en spelen. De rioleringswerkzaamheden zorgen ervoor dat een aantal bomen moet wijken, maar er komen vijftig nieuwe bomen bij. Voor dit alles is een bedrag van twee miljoen euro beschikbaar.