Extra opslag regenwater in De Onlanden om Stad droge voeten te laten houden

nieuws
foto: @natuuronlanden

Om onder meer de stad Groningen ook over 25 jaar droge voeten te kunnen laten houden, kiest waterschap Noorderzijlvest ervoor om in natuurgebied De Onlanden zo’n 5,2 miljoen kuub extra water op te kunnen vangen. 

Nu kan er zo’n 7,5 miljoen kuub water in De Onlanden opgevangen worden. Dat bleek vorig jaar nog goed te werken, want in februari vorig jaar zorgden De Onlanden ervoor dat Stad geen natte voeten kreeg. Maar klimaatscenario’s voorspellen steeds vaker hevige en langdurige regenval. Daarom liggen er plannen plannen voor een extra waterberging, die ruimte biedt aan nog eens 5,2 miljoen kuub water. Hierdoor kan er bij extreme situaties tijdelijk (een aantal dagen) meer water opgevangen worden, voordat het naar zee wordt afgevoerd.

De Gedeputeerde Staten van Drenthe kozen dinsdag voor de ‘Hooiwegvariant’ als extra waterboezem. De berging moet gaan komen rond de Hooiweg bij het Leekstermeer. De Staten kozen voor deze optie, omdat deze ook een belangrijk deel van het natuurgebied met rust laat en zo bijdraagt bij aan het behalen van bepaalde natuurdoelen in dit gebied. Er komen vluchtheuvels voor sommige diersoorten en de moerasnatuur wordt versterkt door middel van plagwerkzaamheden en het verbreden van sloten. De kades rondom het gebied worden verhoogd, maar er komt geen kade bij het Leekstermeer, want het gebied tussen de Hooiweg en het Leekstermeer wordt niet meegenomen in de extra waterberging.

In 2025 moet het gebied klaar zijn om extra water te bergen.

Waterschap Noorderzijlvest organiseert op 7 december een inloopbijeenkomst over het plan. Aanmelden is niet nodig, belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen tussen 16.30 uur en 20.00 uur.