Eerste schroefpalen voor hellingbanen Gerrit Krolbrug gaan de grond in

nieuws
Foto: Rijkswaterstaat (via Twitter)

Een aannemer is maandag begonnen met het plaatsen van schroefpalen aan de ‘stadskant’ van de Gerrit Krolbrug. De palen zijn nodig voor de fundering van de tijdelijke hellingbanen voor fietsers en voetgangers, die hier vanaf 20 november worden aangelegd.

De stadszijde van de Gerrit Krolbrug was maandag als eerste aan de beurt. Aan de andere kant van het Van Starkenborghkanaal worden de schroefpalen op een later moment aangelegd. De palen zijn onderdeel van de fundering voor de nieuwe hellingbanen.

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de hellingbanen zijn inmiddels zo’n twee weken bezig. Bomen zijn afgeschermd tegen eventuele beschadiging, bouwhekken staan klaar om geplaatst te worden voor de stremming vanaf 20 november en graafmachines zijn begonnen met het voorbereiden van de ondergrond. Een deel van het kunstwerk aan de kant van de Ulgersmakade is al verwijderd om plaats te maken voor de hellingbanen. De bruine metalen blokken staan nu in een gemeentelijke opslag.

Op de hoek van de Sint Eustatiusstraat en de Westindischekade en een deel van de Ulgersmakade en de Ulgersmaweg geldt inmiddels een parkeerverbod. Rijkswaterstaat verwacht dat er tot 20 november, wanneer de daadwerkelijke bouw van de hellingbanen begint, weinig tot geen hinder zal zijn voor de omgeving door de werkzaamheden. Dat is daarna wel het geval, want tijdens de bouw blijft de westelijke fiets-loopbrug volledig gesloten. Ook is er vanaf 20 november mogelijk geluidsoverlast in de omgeving.

Drie dagen voor Kerst moeten de hellingbanen klaar zijn. Na afronding vindt een testfase plaats, waarin gekeken wordt of de hellingbanen stabiel zijn en of fietsers en voetgangers er veilig overheen kunnen. Dat betekent dat de hellingbanen dan slechts beperkt of niet bruikbaar zijn. Openstelling voor het publiek gebeurt pas na oud en nieuw. De hellingbanen blijven in ieder geval liggen tot de bouw van een permanente overweg.