College stelt paal en perk aan aantal, duur en decibels dancefeesten in MartiniPlaza

nieuws
Foto: Jelmer Wijnstra

‘Ondanks het belang van de events voor de stad en de vele liefhebbers’ stelt de gemeente vanaf volgend jaar steeds meer paal en perk aan dance-evenementen in MartiniPlaza. Daarmee wil de gemeente geluidsoverlast aan de westkant van de stad verder beperken.

Dat laat wethouder Rik van Niejenhuis weten in een brief aan de gemeenteraad. Volgens Van Niejenhuis is het college blij dat de feesten binnen worden georganiseerd, omdat er daardoor minder overlast is dan buiten. Maar de geluidsisolatie van MartiniPlaza voldoet niet meer aan de eisen, waardoor het volume van buitenaf de afgelopen jaren flink zou zijn gestegen. Het college stelt nu ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ en MartiniPlaza moet daarom, middels een afbouwproces, terug naar de normen die voor alle horeca en sportgelegenheden gelden.

“Met de gedoogbeschikking waarmee de toegestane geluidsnorm, het aantal geluidsevents en de eindtijden van events af worden gebouwd bij MP, zetten we een eerste stap in het verlagen van de geluidsoverlast in de westzijde van de stad”, aldus Van Niejenhuis. “Wel hebben we besloten tot een vrij snelle afbouw. Dat wil zeggen een teruggang van het aantal events en vooral ook de eindtijden in 2024. En per 2025 de genoemde situatie zoals die voor al onze horeca geldt (max. 3 vrije geluidsdagen per jaar buiten de feestdagen zoals Koningsdag en Bevrijdingsdag).”

Het gemeentebestuur sluit niet uit dat, als MartiniPlaza in de toekomst grondig wordt verbouwd en betere geluidsisolatie biedt, er weer meer dancefeesten worden toegestaan in de evenementenhal. “Ook omdat we het belang zien van dit aanbod voor onze stad en regio en omdat juist passende binnenlocaties voor met name grootschalige dance-events de geluidsdruk op de buitenruimte kan verminderen”, besluit Van Niejenhuis.