‘Buitenlandse studenten voelen zich minder welkom dan toen ze hier kwamen’

nieuws
foto: Bob de Vries

Buitenlandse studenten voelen zich minder welkom dan toen ze aan hun studie begonnen. Dat blijkt uit een onderzoek van UKrant. Het Groningse universiteitsblad heeft bij het onderzoek samengewerkt met vijf andere onafhankelijke universiteitsbladen.

In totaal zijn bij het onderzoek 1.330 studenten en werknemers van de universiteiten in Groningen, Utrecht, Nijmegen, Delft, Wageningen en Twente geënquêteerd over het onderwerp. Meer dan 70 procent van de mensen die meegewerkt hebben zegt dat ze zich welkom, of zelfs zeer welkom, voelden toen ze voor het eerst in Nederland aankwamen. Slechts 55 procent voelt zich nu nog net zo gewenst. Het percentage dat zich ongewenst voelt is gestegen van 16,5 naar 25 procent.

Groningen
Wanneer de cijfers uitgesplitst worden naar Groningen, dan is hier dezelfde trend zichtbaar. In Groningen vulden 368 mensen de vragenlijst is. Opvallend is dat academische medewerkers veel vaker dan studenten aangeven dat ze zich ongewenst zijn gaan voelen. Het percentage mensen dat zich welkom voelt is gedaald van 68 procent naar 37 procent. Bij studenten daalde dit percentage met 15 procent.

Politiek
Waarom men zich niet welkom voelt heeft te maken met de negatievere teneur over internationale studenten in de Nederlandse politiek. Zo pleit Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, er bijvoorbeeld voor om de Engelse taal in het onderwijs in te perken. Een motie hierover werd in de Tweede Kamer met ruime meerderheid aangenomen. Deze ontwikkelingen gaat niet aan de deur van studenten voorbij. Ongeveer 30 procent van de respondenten overweegt zelfs om te vertrekken uit Nederland.

Het volledige onderzoek vind je op de website van de UKrant.