Advies: Maak hoofdnet voor waterstof toekomstgericht

nieuws
Foto: Matti Blume - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72927490

Bij de aanleg van het hoofdnet voor waterstoftransport in Groningen moet ook goed naar de toekomst gekeken worden. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Het milieueffectrapport moet volgens de commissie ook ingaan op onderdelen die later komen. Het eerste besluit over het waterstofnetwerk Groningen is bepalend voor latere keuzes, zoals de locatie van ontvangststations. Neem dat mee in het onderzoek, zegt de Commissie. Minister Jetten van Klimaat en Energie en minister De Jonge van Binnenlandse Zaken hadden de Commissie om advies gevraagd.

Beide ministers willen een hoofdnet voor waterstoftransport in Groningen aanleggen. In de toekomst maakt dit deel uit van een landelijk netwerk. Voordat de ministers hierover besluiten worden de milieugevolgen onderzocht. Het onderzoek gaat nu over de aanleg van nieuwe leidingen en het geschikt maken voor waterstof van bestaande aardgasleidingen. Dit is bepalend voor onderdelen van het netwerk die later aan bod komen, zoals ontvangststations, productielocaties en verbindingen naar de rest van het land. De Commissie adviseert daar in het milieurapport goed aandacht te besteden.

Ook adviseert de Commissie om bij het vergelijken van de verschillende tracés mee te wegen of en hoe de milieugevolgen verminderd kunnen worden. Tenslotte vindt de Commissie het belangrijk dat het rapport beschrijft hoe de veiligheid en het mogelijk optreden van waterstoflekkages worden gemonitord.