“Aantal zonnepanelen dat door de harde wind los is gekomen bevreemdt ons”

nieuws
In Haren moest de brandweer in actie komen aan de Oosterweg. Foto: Sander Bolhuis - 112groningen.nl

Door de harde wind van vrijdagavond, en in de nacht van vrijdag op zaterdag, zijn bij de brandweer opvallend veel meldingen binnengekomen over loszittende zonnepanelen. Dit bevreemdt de brandweer.

“Qua storm hebben we een normaal aantal meldingen te verwerken gekregen”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “De piek lag gisteravond tussen 18.00 en 19.00 uur, waarbij we zo’n zeventien tot achttien meldingen per uur kregen te verwerken. Het gaat dan om meldingen van omgevallen bomen, grote takken die van bomen zijn gevallen, platen die van daken zijn gewaaid en dus loszittende zonnepanelen.” In Groningen moest de brandweer onder andere in actie komen in de Morgensterlaan, de Barnsteenstraat en de Mudden.

“Er werd nog vaak 112 gebeld”
Walburg: “Als zo’n storm nadert dan bereiden we ons daar op voor. We zetten extra mensen in op onze meldkamer. Zo hadden we bijvoorbeeld gisteravond zes centralisten op intake en uitgifte van de meldingen zitten. Wat we hebben gezien is dat er in veel gevallen toch 112 wordt gebeld, terwijl dat nummer alleen bedoeld is voor levensbedreigende situaties. Om een voorbeeld te geven: als er een boom over de weg ligt, dan hoef je geen 112 te bellen. Als er onder die boom een auto ligt, met personen in het voertuig, dan moet je wel 112 bellen. En we begrijpen dat zoiets moeilijk is. Als een boom om dreigt te gaan, dan is dat het momentum, waar wellicht ook wat paniek bij komt kijken. Maar het is wel belangrijk om daar goed over na te denken. Als iedereen 112 belt, dan kan de meldkamer overbelast raken, waardoor mensen die echt in een levensbedreigende situatie zitten ons niet kunnen bereiken.”

“Dat zonnepanelen los komen is niet gewenst”
Over de zonnepanelen: “Dit bevreemdt ons. Er kwamen gisteravond veel meldingen voorbij over loszittende panelen. En dat is iets wat je niet verwacht. Wij verwachten dat als zoiets geïnstalleerd wordt, dat het goed vast zit.” De brandweer gaat hier verder onderzoek naar doen, en gaat, waar nodig, in gesprek met leveranciers om aan deze situatie te werken. “Dat zoiets gebeurt is niet gewenst. En mocht zo’n paneel dreigen weg te waaien, dan is dit uiteraard een 112-melding. Je weet niet waar zo’n zonnepaneel terecht gaat komen, en welke extra nevenschade er kan ontstaan.”

Windsnelheden
Op het KNMI-meetstation op Lauwersoog werd vrijdagavond een windkracht 10 gemeten, met windsnelheden tot 118 kilometer per uur. Op Eelde stond een windkracht 8, waarbij de maximumwindsnelheid op 82 kilometer per uur lag. Inmiddels is de rust wedergekeerd. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden er op Lauwersoog nog windsnelheden tot 76 kilometer per uur gemeten, op Eelde 54.

“Dreigt een boom om te vallen, zoek contact met een hovenier of gemeente”
Walburg: “Het is mogelijk dat je vandaag, of morgen, bomen ziet die om dreigen te vallen. Ons advies is om in zulke situaties contact te zoeken met een hovenier of de dienst Stadsbeheer van de gemeente. Zij hebben de expertise om te beoordelen of een boom ook daadwerkelijk op omvallen staat. Bij de brandweer kunnen we heel veel, maar in de eerste aanleg zijn wij vooral bedoeld voor het redden van mens en dier. Wij hebben geen bomenexpertise. Als een boom om is gevallen, en er wordt een weg geblokkeerd, dan kun je ons niet-spoednummer bellen. Ligt er een auto onder, met inzittenden, dan bel je uiteraard wel 112.”