VVD wil samenwoonverbod van tafel in Woonschepenhaven

nieuws
Foto: Larisa Koshkina via Pixabay

De VVD wil het samenwoonverbod in de Woonschepenhaven afschaffen. Een voorstel daartoe wordt woensdag behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering.

“Sinds 2020 geldt er in onze gemeente een samenwoonverbod dat geldt voor twee personen die samen geen huishouden vormen”, vertelt raadslid Rik Heiner van de VVD. “Morgen gaan we in de raad het nieuwe bestemmingsplan voor de Woonschepenhaven vaststellen. Het samenwoonverbod is daar onderdeel van. Wij zijn als partij fel tegen dit verbod. Daarom kunnen wij alleen instemmen met dit bestemmingsplan als dit onderdeel er uit gaat.”

Twee goede vrienden kunnen geen huis kopen
In Groningen kunnen twee mensen alleen een huis kopen, of huren, als ze een huishouden vormen. Dat betekent dat twee goede vrienden, of twee goede vriendinnen, die geen relatie hebben, niet in één huis mogen wonen. De regel is in 2020 ingevoerd, maar vanwege de coronacrisis is er niet over de regelgeving gedebatteerd. Heiner liet bij een debat vorig jaar herfst weten: “In Groningen is het verboden om samen te wonen. Als je samen het bed deelt mag je wel samenwonen, maar je mag niet in één huis wonen, samen met een vriend of met een vriendin. Wij vinden dit ongepast. En wij vragen aan het gemeentebestuur om deze regelgeving te schrappen.”

Nadelen wegen op tegen de voordelen
Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen omschreef het toen als een wapenwedloop tussen pandjesbazen en huurders. “Als gemeenteraad heeft u het gemeentebestuur de opdracht gegeven om de grenzen op te zoeken in wat mag. Met het doel om huurders te beschermen, en om pandjesbazen aan te pakken. Daarbij vinden wij dat de nadelen opwegen tegen de voordelen. Wij vinden dat wonen niet zonder een stevige overheid kan. We moeten zorgen dat er gebouwd wordt, maar naast bouwen moet er ook gereguleerd worden. Iedereen moet een plekje krijgen, en zonder regulatie krijgt niet iedereen een plekje. Zonder regulering zouden mensen die onder modaal verdienen geen plekje in de stad kunnen krijgen.”

Niet gehandhaafd
Een jaar later zingt de VVD nog dezelfde toon. Heiner: “We willen dit verbod nog steeds afschaffen. De wethouder heeft vorig jaar ook gezegd te zullen gaan zoeken naar een andere regel, maar tot op heden is er niks veranderd. In onze gemeente is er een groot woningtekort. Wij vinden dat de gemeente samenwonen juist daarom zou moeten stimuleren. Het is niet uitlegbaar dat mensen die zich houden aan regelgeving de dupe zijn van ons beleid, en dat inwoners die lak hebben aan de regels hier voordeel van hebben.” Dit zegt Heiner omdat vorig jaar duidelijk werd dat er niet actief op gehandhaafd wordt: mensen lopen niet met verrekijkers door de straten om het te controleren.