Statenfractie CDA: ‘geen marathon door de stad, dan geld terug van gemeente’

nieuws
Foto: Th G via Pixabay

De Statenfractie van het CDA heeft vragen over het niet doorgaan van de marathon in de stad op 8 september 2024. De Provincie heeft daar eerder 10 duizend euro voor beschikbaar gesteld.

De gemeente Groningen trok in juli van dit jaar onverwachts de stekker uit de plannen voor de marathon. Er zouden verschillende risico’s zijn op het gebied van veiligheid, gemeentelijke budgetten en de bereikbaarheid van de stad. Volgens verschillende partijen die aan tafel zaten bij de voorgesprekken, zijn deze punten nooit ter sprake gekomen en is er daardoor ook niet gesproken over mogelijkheden om belemmeringen weg te nemen.

De CDA-fractie wil van het college weten of de provincie actief heeft deelgenomen aan die overleggen en of ze zich kan vinden in de verbazing van o.a. de combinatie Herepoort en de organisator van de marathon. Mochten de antwoorden niet bevredigend zijn, dan wil de fractie dat het provinciebestuur de 10 duizend euro terugvordert van de gemeente, en het geld ten goede laat komen aan de breedtesport in de provincie Groningen.

Het schrappen van de marathon zorgde eerder al voor grote onvrede, onder meer bij de oppositie in de gemeenteraad. Volgens het college zou de marathon in 2025 wel gehouden kunnen worden. Dat leidde tot veel onbegrip.