Provincie werkt niet mee aan grote windturbines tussen Ten Boer, Woltersum en Ten Post

nieuws
Foto: Falk Schaaf from FreeImages

De provincie Groningen werkt niet mee aan mogelijke plannen van het bedrijf Pure Energie om in de driehoek Ten Boer, Woltersum en Ten Post een windmolenpark met grote turbines te bouwen.

Dat laat het provinciebestuur weten, in antwoord op schriftelijke vragen van SP-Statenlid Agnes Bakker.

Volgens het College van Gedeputeerde Staten kan de provincie niks doen aan lobbyactiviteiten bij grondbezitters en tegen het sluiten van grondcontracten door energiemaatschappijen. Maar als de molens hoger dan twintig meter worden en het windpark tussen de vijf en honderd megawatt aan stroom produceert, heeft de provincie wel inbreng in de plaatsing van windmolens. En het college is van plan om zich aan haar coalitieafspraak rond grootschalige windparken te houden. “Wij werken daarom niet mee aan een initiatief voor windenergie in dit gebied”, aldus het provinciebestuur.

Alleen wanneer Pure Energie meer dan honderd megawatt aan windmolens wil plaatsen, zou het Rijk zijn fiat moeten geven en niet de provincie. Maar het provinciebestuur denkt dat dat niet gebeurt, omdat het daarmee in zou druisen tegen afspraken uit het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Daarin staat dat de regio de leiding heeft in projecten rond de energietransitie.

Meerdere Statenfracties uitten begin september hun onvrede over vermeende gesprekken tussen Pure Energie en grondeigenaren in de driehoek tussen de Groninger dorpen. Het bedrijf zou mogelijk zes grote windturbines (240 meter) willen plaatsen in het gebied. Dat zorgde ook binnen de Groninger gemeenteraad voor enige ophef. Wethouder Broeksma liet begin vorige maand weten dat een commercieel windpark in het gebied (in de vorm zoals DvhN destijds optekende) niet doorgaat. Het gemeentebestuur liet toen weten wel open te staan voor publieke windparken in de gemeente en daarbij nog geen gebieden uit te sluiten.