Oproepkrachten RUG willen ook cao-bonus

nieuws
Foto: Axelle B via Publicdomainpictures.net

Vaste RUG-medewerkers kregen een bonus van 800 tot 1200 euro als looncompensatie over de afgelopen maanden. Dat geldt echter niet voor oproepkrachten die soms evenveel uren maken. De FNV noemt dat wrang, in een artikel in de Ukrant.

De Nederlandse universiteiten hebben eind juni nieuwe cao-afspraken gemaakt met de vakbonden. Daarin is een loonsverhoging van 9 procent opgenomen, die inging per 1 augustus. De cao begon echter – met terugwerkende kracht – op 1 april. Ter compensatie krijgen zij een eenmalige bonus van 800 tot 1200 euro bruto.

Oproepkrachten krijgen wél de salarisverhoging per 1 augustus, maar niet die bonus. Enkele oproepkrachten van de RUG vinden dat onterecht, zeker wanneer zij hetzelfde werk doen en evenveel uren maken als hun collega’s die in vaste dienst zijn.

Volgens de FNV zouden ondersteunende personeelsleden die veel uren maken, in vaste dienst genomen moeten worden. De universiteit verwijst de Ukrant naar het cao-akkoord. Het gaat om een collectieve afspraak, die de RUG in samenspraak met andere universiteiten heeft vastgesteld.