Onuitlegbare verschillen in versterkingsoperatie en schadeafhandeling: ‘Complexe verschillen zonder simpele oplossingen’

nieuws
Foto via Groninger Bodem Beweging

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw heeft vrijdag het advies ‘Veilig, schadevrij en verduurzaamd’ in ontvangst genomen. De conclusie lijkt simpel: er zijn onuitlegbare verschillen ontstaan bij de afhandeling van schade en versterking in het aardbevingsgebied.

Het individueel oplossen van de verschillen lijkt onbegonnen werk en zorgt alleen maar voor nieuwe verschillen, concludeert de Verschillencommissie. Daarom komt de commissie met een reeks aan beleidsadviezen, geconcentreerd rond het principe ‘veilige, schadevrije en verduurzaamde woning in een leefbare wijk, dorp of buurt.’

De commissie adviseert onder andere om de versterking gebiedsgericht aan te pakken en de bewoners daarbij mee te nemen in het proces. Een gebiedsgerichte aanpak, waarbij veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie zoveel mogelijk in samenhang worden aangepakt. Het bevorderen van de veiligheid blijft daarbij leidend, zowel fysieke, mentale als sociale veiligheid.

“Ik ga de komende tijd aan de slag met de adviezen van de Commissie”, stelt Vijlbrief. “Deze adviezen schetsen een aantrekkelijk toekomstbeeld waar ik, binnen de grenzen van het mogelijke, aan wil werken. Daarvoor bespreek ik met het IMG en NCG de mogelijkheden en kom zo snel als mogelijk met een uitwerking. Tot die tijd mogen de schadeafhandeling en versterking geen vertraging oplopen.”

De commissie waarschuwt de demissionair staatssecretaris wel realistisch te zijn: niet alle verschillen zijn op te lossen, verschillen zijn niet altijd precies te bepalen en niet altijd te voorkomen. Vijlbrief: “Ik wil nadrukkelijk voorkomen dat ik aan de mensen in het aardbevingsgebied beloften doe, of verwachtingen wek, die uiteindelijk niet uitvoerbaar blijken of niet snel genoeg gerealiseerd kunnen worden. Dit is in het verleden al te vaak misgegaan.”