Noorderzijlvest wil meer ruimte en geld voor aanpassingen waterbeheer: ‘Veilig leven met water wordt minder vanzelfsprekend”’

nieuws
De waterberging Dijken-Bakkerom is dinsdag vol. Foto: waterschap Noorderzijlvest

“Als we nu met z’n allen bedenken wat er rond het jaar 2100 nodig is om hier veilig te kunnen leven met water, weten we beter welke besluiten we nú moeten nemen.” Zo ziet dijkgraaf Roeland van der Schaaf voor zich wat er moet gebeuren nu het KNMI in haar klimaatscenario’s tot het einde van het decennium nog slechtere voorspellingen doet.

Uit het nieuwe klimaatscenario van het KNMI kwam maandag naar voren dat Nederland nog vaker dan gedacht te maken met extreme neerslag en droogte. Daarnaast zal de zeespiegel harder stijgen dan eerder gedacht. Ook waterbeheerders als Noorderzijlvest krijgen daardoor een grote opgave.

“Veilig leven met water is niet meer zo vanzelfsprekend als het was”, zegt dijkgraaf Roeland van der Schaaf van Waterschap Noorderzijlvest. “Overal in het land vinden versterkingsoperaties plaats; de grootste ingreep na de Deltawerken. Die plannen moeten we zeker doorzetten.” Maar al in de nabije toekomst is er meer nodig is dan het blijven verhogen en verbreden van de dijken, aldus Van der Schaaf: “Dat kan natuurlijk niet eindeloos doorgaan. Daar zal niet overal genoeg ruimte voor zijn. Daarom wordt er nu in het land en zeker in onze regio al onderzocht hoe de kustverdediging anders vorm kan krijgen: met dijklandschappen in een brede kustzone waarin bijvoorbeeld buitendijks de kracht van de zee wordt opgevangen. Of waarbij we juist meer moeten meebewegen met de zee op sommige plekken”.

Alleen stevig overleg en afstemming met het Rijk, de provincie en gemeenten is niet genoeg, voegt Van der Schaaf toe: “Voor de waterveiligheid in onze regio is de realisatie van één of meer grote zeegemalen onafwendbaar. Dat betekent dat hele forse investeringen op ons af komen. Deze enorme investeringen kunnen de Noordelijke waterschappen zeker niet alleen dragen.” De Dijkgraaf roept daarom, samen met de andere Nederlandse waterschappen, voor fors meer geld en ruimte voor de aanpassingen in het waterbeheer: “Deze ruimtelijke reserveringen moeten ook een plek krijgen in de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies en bijbehorende verordeningen. Ook dat moet nú om geen tijd te verliezen!”