Kamer stemt in met garantiefonds van miljoen voor Bevrijdingsfestivals als verzekering tegen slecht weer

nieuws
Bezoekers keren terug naar het Bevrijdingsfestival na een tijdelijke onderbreking vanwege slecht weer - Foto Henry Haan.

Een meerderheid van de Tweede Kamer verzoekt de regering een garantiefonds van minimaal 1 miljoen euro op te zetten, waarmee de Bevrijdingsfestivals zich kunnen verzekeren tegen slecht weer,

Een motie van Kamerlid Pim van Strien (VVD), met steun van van een reeks andere fracties, werd dinsdagmiddag vrijwel unaniem  aangenomen door de Tweede Kamer.

De organisaties van de Bevrijdingsfestivals geven sinds de coronaperiode aan dat het organiseren van toegankelijke Bevrijdingsfestivals niet langer geborgd is, omdat de reserves uitgeput zijn en de financiële risico’s afgelopen jaren fors zijn gestegen. Eén daarvan is het slechte weer. Daarom komt er nu een miljoen euro in een speciaal fonds, wat gebruikt kan worden als de festivals te veel verlies lijden door het weer.

Ook voor de organisatie achter het Groninger Bevrijdingsfestival spelen deze problemen. Vorig jaar zag het festival zich genoodzaakt voor het eerst een experiment uit te voeren met een toegangsprijs. Dat viel bij een deel van de stad niet in goede aarde en daarom besloten de provincie en de gemeente een vrij toegankelijk festival als voorwaarde te stellen voor subsidie. Daarbij stonden de overheden dan wel garant voor eventueel slecht weer. Dat was op 5 mei van dit jaar het geval: rond etenstijd werd het festivalterrein ontruimd vanwege de weerswaarschuwing ‘code oranje’, waardoor de organisatie veel inkomsten misliep. Zowel de gemeente als de provincie keerden daarom 150.000 euro uit aan het festival, bovenop de reguliere subsidie,

Nu moet er een garantiefonds vanuit de Rijksoverheid gaan komen voor de veertien Nationale Bevrijdingsfestivals. Daar staat dan wel wat tegenover, want de festivals moeten in ruil voor deelname aan dit fonds een ‘solidariteitsbijdrage’ doen. Hoe deze constructie er precies uit komt te zien, moet nog worden uitgewerkt met het Nationaal Comité 4 en 5 mei.