Gemeente neemt maatregelen na slecht verlopen tests bij maatschappelijke opvang jongeren

nieuws
Foto: Stichting Straatwijs

De gemeente Groningen heeft besloten dat er veranderingen nodig zijn in de manier waarop jongeren zonder slaapplek toegang krijgen tot een plek in de maatschappelijke opvang. Dat doet het college, nadat de gemeente ‘zakte’ in steekproeven van het landelijke jongerenpanel De Derde Kamer.

Het jongerenpanel deed vorig jaar een onderzoek naar de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang voor jongeren. Daarbij zette De Derde Kamer onder meer ‘mystery guests’ in, die probeerden of ze op alle tijden van de dag een slaapplek konden krijgen in veertien gemeenten. In de gemeente Groningen kreeg deze gast nergens toegang tot een opvang.

De gemeente voerde daarop al veranderingen uit: uitbreiding, geen regiobinding meer en een grotere leeftijdsgroep. Volgens het college heeft het vervolgens ook zelf twee ‘mystery guests’ ingezet. Beide keren met succes, aldus het college. Maar bij de poging van het jongerenpanel van dit jaar ging het weer mis: de ‘mystery guest’ van De Derde Kamer kreeg weer geen bed.

Hoewel een nieuwe test van de gemeente vorig week (naar eigen zeggen) weer succesvol verliep, laat wethouder Inge Jongman nu aan de raad weten dat er meer maatregelen zijn genomen naar de proef van De Derde Kamer

“We nemen de feedback en bevindingen van het jongerenpanel uiterst serieus”, aldus Jongman. “In aanloop naar de terugkoppeling van het jongerenpanel hebben we met de aanbieders afgesproken om een aantal zaken structureel anders te gaan organiseren en toegankelijker te maken.”

Vanaf 2024 komt er één aanmeldpunt, een nieuwe penvoerder neemt regie over het hele aanmeldproces, in de avonduren wordt er direct naar de opvanglocatie doorgeschakeld en alle medewerkers krijgen een training waarin toegankelijkheid centraal staat, stelt Jongman: “We verwachten hiermee een grote kwaliteitsslag te maken, minder kwetsbaar te zijn voor momentopnames en jongeren te allen tijde te kunnen voorzien van onderdak.”