Geen grootschalige evenementen in Zuiderplantsoen en Sterrebos

nieuws
Foto: Hardscarf - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63464589

In het Sterrebos, en in het nog te realiseren Zuiderplantsoen, is in de toekomst alleen ruimte voor kleinschalige evenementen. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen week besloten.

In de raad werd gesproken over de nieuwe evenementenvisie. Onderdeel daarvan zijn locaties waar evenementen gehouden kunnen worden. Raadslid Janette Bosma van de Partij voor de Dieren: “In de evenementenvisie is te lezen dat mensen een grote behoefte hebben aan een overheid die stuurt op wat van waarde is. De afgelopen periode heb ik met tientallen omwonenden gesproken over de overlast die zij ervaren van evenementen. En die verhalen raken mij. De overlast in het zuidwesten van de stad is te groot, maar het is lastig om hier iets aan te veranderen.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “In het Sterrebos leven verschillende, bijzondere diersoorten”
Bosma: “In de nieuwe visie wordt er gekeken naar andere locaties in de gemeente, zodat er aan spreiding kan worden gedaan. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het Sterrebos. Een eeuwenoud park dat in 1765 werd aangelegd. Er leven verschillende, bijzondere diersoorten, waaronder vleermuizen. Het is een mooie plek waar mensen samen komen, en waar de rust centraal staat. Om dit gebied te behouden dienen wij een motie in waarbij er verzocht wordt om alleen kleinschalige evenementen in het Zuiderplantsoen en Sterrebos mogelijk te maken.”

Daan Swets (Student & Stad): “In een vroeg stadium gaan we nu al locaties afschieten”
Het leidt tot verbazing bij de fractie van Student & Stad. Raadslid Daan Swets: “Ik ben verbaasd omdat vrijwel de hele coalitie er onder staat. (Alleen de ChristenUnie ontbreekt, red.) We zijn bezig met een zoektocht naar extra locaties, waardoor we spreiding kunnen realiseren, en nu worden er in een vroeg stadium al locaties afgeschoten. Waarom afschieten?” Bosma: “De natuur is belangrijk, en rust is in het belang van mens en dier. Wij willen met deze motie er voor zorgen dat er op deze locatie geen grote festivals gehouden kunnen worden. Voor de spreiding hebben wij ook geen kant en klare oplossing.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “In het Sterrebos vinden nu ook al evenementen plaats”
Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Ik wil mevrouw Bosma er graag aan herinneren dat dit gemeentebestuur er afgelopen zomer geen enkel probleem mee had om de geluidsnorm bij het concert van Rammstein te verhogen naar 103dB. De vraag die ik wil stellen: in het Sterrebos worden nu ook al evenementen gehouden. Hoe zit dat dan?” Bosma: “Ons verzoekpunt is dat de natuur niet mag wijken voor evenementen.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Evenementen bieden de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten”
De ChristenUnie ontbreekt op het lijstje van partijen die het voorstel hebben ingediend. Peter Rebergen van deze partij: “Evenementen horen bij onze gemeente. Het biedt de mogelijkheid om vertier te hebben, om elkaar te kunnen ontmoeten. Reuring in de stad hoort er bij. Is de Partij voor de Dieren het niet met ons eens dat er per locatie bekeken moet worden wat er mogelijk is?” Bosma: “Daar zijn we het mee eens. Je zult per locatie moeten bekijken wat er kan.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “U als raad geeft de richting aan”
Wethouder Molema (GroenLinks) van Evenementen is helder: “Wat we doen is dat u als raad de kaders aangeeft. In onze evenementenvisie zijn we op zoek naar nieuwe locaties, waarbij er niet gekeken wordt naar de westzijde van de stad. We kijken naar Kardinge, naar het Zuiderplantsoen en naar verschillende andere locaties. Maar u als raad geeft de kaders aan. Het Zuiderplantsoen wordt de komende jaren ingericht als een niet-evenementenlocatie. Als u als raad zegt dat evenementen aldaar kleinschalig moeten worden gehouden, dat is dat de richting die u mee geeft.”

Het voorstel wordt met ruime meerderheid aangenomen. Acht raadsleden stemmen tegen, 34 stemmen voor.