Woningen krijgen bij maatregel 28 geen warmtepompen of zonnepanelen

nieuws
Foto: Leopictures via Pixabay

Woningen in het bevingsgebied, die in aanmerking komen voor maatregel 28, worden aardgasvrij-gereed gemaakt in plaats van aardgasvrij. Dat laat het gemeentebestuur weten naar aanleiding van vragen van de fracties van de ChristenUnie en PvdA.

Afgelopen zomer stelden beide fracties schriftelijke vragen. “Eind april heeft het kabinet haar reactie op de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning bekendgemaakt”, vertellen raadsleden Peter Rebergen van de ChristenUnie en Joren van Veen van de PvdA. “In totaal zijn er toen vijftig maatregelen aangekondigd, waarbij wij begrijpen dat een deel van deze maatregelen inmiddels beleid is geworden, of dat er aan gewerkt wordt om ze uit te gaan voeren. Wij zijn echter benieuwd hoe het staat met maatregel 28.” Bij maatregel 28 worden woningen, die nog versterkt moeten worden, aardgasvrij of aardgasvrij-gereed gemaakt. De partijen wilden weten wat dit betekent, en of bewoners inmiddels geïnformeerd zijn.

Geen warmtepompen en inductiekookplaten
De gemeente laat weten dat deze woningen door de Nationaal Coördinator Groningen aardgasvrij-gereed worden gemaakt. Dit betekent dat eigenaren zelf nog maatregelen uit moeten voeren. Bij aardgasvrij heeft een woning geen gas meer nodig voor de verwarming. Bij aardgasvrij-gereed wordt een woning geïsoleerd tot de nieuwe norm, maar worden er geen warmtepompen, zonnepanelen of inductiekookplaten geïnstalleerd. De gemeente zegt nu dat er voor gekozen is om woningen aardgasvrij-gereed te maken, omdat het kabinet heeft gesteld dat maatregel 28 niet vertragend mag zijn voor de versterkingsoperatie. Eigenaren zullen daarom nog zelf maatregelen moeten treffen.

Isolerende maatregelen
Heel concreet betekent het aardgasvrij-gereed maken dat woningen, die in een zwaar of middelzwaar versterkingstraject zitten, isolerende maatregelen krijgen, naast de reguliere versterking. Zo worden de muren van de woningen geïsoleerd, maar ook de vloer en het dak. Woningen die na 2003 zijn gebouwd, voldoen al aan de nieuwe norm voor woningisolatie.

Ten Post
De gemeente laat verder weten dat inwoners op de website van NCG informatie kunnen vinden over de uitvoering van de maatregel. Bewoners die reeds in de planvorming zitten, worden actief geïnformeerd. Voor Ten Post is inmiddels duidelijk welke woningeigenaren onder de maatregel vallen. Dit is in kaart gebracht vanwege de subsidieregeling Energieneutraal Ten Post. Door de situatie in kaart te brengen wordt voorkomen dat eigenaren onnodig gaan investeren in isolerende maatregelen, terwijl deze gedekt worden door NCG. Bewoners in het dorp zullen de komende periode verder geïnformeerd worden. Op termijn zal dit ook voor andere dorpen duidelijk worden.