Volgende week begint uitkering 45 miljoen euro extra smartengeld voor 36.000 mensen met immateriële bevingsschade

nieuws

Vanaf aanstaande maandag start het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) met het uitkeren van (hogere) vergoedingen van de regeling voor immateriële schade. In totaal komen 36.000 mensen met immaterieel bevingsleed in aanmerking. In totaal krijgen zij, ook met terugwerkende kracht, samen zo’n 45 miljoen euro extra uitgekeerd.

Eerder dit jaar kondigde het IMG al aan de regeling voor immateriële schade te verruimen, in de eerste plaats voor Groningers die te maken kregen met de sloop en nieuwbouw van hun woning of versterkingsmaatregelen omdat hun woning als onveilig is beoordeeld. Deze mensen hebben recht op de hoogste vergoeding: 5.000 euro.

Het IMG heeft de afgelopen tijd gekeken wie van de 70.000 aanvragers van vergoeding voor immateriële schade nu voor (extra) geld in aanmerking komen. Dat blijken er nu zo’n 36.000 te zijn. Zij krijgen de komende drie weken bericht van het IMG. Sommige dossiers zijn complex, waardoor er mogelijk meer tijd voor nodig is. Eind november zou iedereen met recht op een (aanvullende) vergoeding geïnformeerd te zijn.

Zodra alle eerdere aanvragers die recht hebben op een (hogere) vergoeding daarover zijn geïnformeerd, is het weer mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen. Ook jongvolwassenen van 18 jaar en ouder kunnen zo’n aanvraag indienen, mogelijk met extra hulp van een zaakbegeleider. Als de verruiming binnenkort is doorgevoerd, kan het IMG ook starten met de immateriële schaderegeling voor kinderen en jongeren.