Verkennende gesprekken om windpark te realiseren tussen Ten Boer en Woltersum

nieuws
Foto: Falk Schaaf from FreeImages

Grondeigenaren in de driehoek Ten Boer, Woltersum en Ten Post zijn de afgelopen periode benaderd of zij ook grond willen afstaan voor de aanleg van een windpark. Daarover bericht het Dagblad van het Noorden zaterdag.

Het bedrijf Pure Energie uit Enschede laat aan de krant weten dat er verkennende gesprekken worden gevoerd. Van een concreet initiatief is dan ook nog geen sprake. Ook details, over hoeveel windmolens het bijvoorbeeld gaat, zijn nog onbekend. Zo is er nog geen contact geweest met de gemeente. Volgens Pure Energie begint een plan met inventariseren of grondeigenaren mee willen werken en of zij dus grond willen afstaan voor de bouw van een eventueel windpark. Wel erkent het bedrijf dat de driehoek qua ligging en ruimte interessant is.

In de politiek is niet eerder gesproken om in deze driehoek windturbines te plaatsen. Wel heeft de gemeenteraad gesproken over de locatie Roodehaan. Eerder is er gesproken over Westpoort bij Hoogkerk. Laatstgenoemde locatie ligt echter niet meer op tafel. En ook Roodehaan staat op een lager pitje, nadat de Raad van State vorig jaar vaststelde dat de milieunormen niet op de juiste manier zijn gevolgd.