“Te weinig aandacht voor Noord-Nederland bij kabinetsambities kansengelijkheid”

nieuws
Foto: PIX1861 via Pixabay

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland reageert teleurgesteld op de plannen die het demissionaire kabinet dinsdag op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Volgens het samenwerkingsverband komt het Noorden er bekaaid vanaf op het gebied van kansengelijkheid.

Ondanks dat kansengelijkheid en bestaanszekerheid wel wordt genoemd, vindt het samenwerkingsverband het belangrijk dat er een structurele inzet van het Rijk nodig is voor het Noorden. Jetta Klijnsma, voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, zegt: “Wij zijn blij met de voornemens van het kabinet om de armoedeproblematiek en kansenongelijkheid aan te pakken. Deze problematiek is ook in onze regio groot.”

“Rekening houden met verschillen in kansengelijkheid”
Maar om bestaanszekerheid in elke regio aan te pakken, zijn structurele investeringen en een andere aanpak nodig. Daarbij moet er niet alleen gekeken worden naar de korte termijn. “Het is belangrijk dat het kabinet in haar aanpak rekening houdt met verschillen in kansengelijkheid tussen en binnen regio’s. We kijken hiervoor nadrukkelijk naar het nieuwe kabinet om hier samen met de regio vorm aan te gaan geven.”

“Snel de juiste keuzes maken”
Klijnsma verwijst daarbij naar de resultaten van het onderzoeksrapport ‘Elke Regio Telt’. Daarin wordt geconcludeerd dat het pas goed gaat met Nederland, als het overal in het land goed gaat. “Een toekomstbestendig Nederland vraagt om een fundamenteel andere werkwijze van het Rijk, waarbij niet langer sterker wordt gemaakt wat al sterk is, maar er wordt ingezet op de aanwezigheid van maatschappelijke basisvoorzieningen en een goede bereikbaarheid in elke regio. We verwachten dat Den Haag hierin snel de juiste keuzes maakt.”