SodM over beëindiging gaswinning Groningenveld: ‘Houd NAM aan zorgplicht’

nieuws
Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Het SodM wil als toezichthouder de NAM kunnen blijven opdragen actie te ondernemen, ook voor na-ijlende effecten van de gaswinning en risico’s van de jarenlange gaswinning die nu nog niet bekend zijn. “Deze nadelige gevolgen stoppen immers niet met het sluiten van het gasveld”, laat de toezichthouder weten. “Vanwege de bevingen die nog decennia kunnen optreden en het feit dat de kennis over het gasveld nog steeds in ontwikkeling is, is deze zogeheten ‘zorgplicht’ van groot belang.”

Het SodM wil daarnaast dat de NAM een nazorgplan opstelt en voorlegt aan de toezichthouder. Daarnaast wil het SodM dat de standaardtermijn van dertig jaar waarbinnen mijnbouwbedrijven hun gasvelden in de gaten moeten houden verlengd kan worden: “Dat is belangrijk gezien de omvang van de problematiek in Groningen, en de tijd die het zal vergen voordat het gasveld tot rust is gekomen.”