Sociaal Planbureau Groningen en Spot TV gaan samenwerken

nieuws
Foto: NederBob

Het Sociaal Planbureau Groningen en Spot TV slaan de handen ineen. Het doel van deze samenwerking is om jongeren meer te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.

Spot TV, een online platform voor en door jongeren in Groningen en het Sociaal Planbureau kunnen samen meer jongeren bereiken, en meer interactie organiseren tussen jongeren en beleidsmakers. Ze willen jongeren actief informeren en laten meedenken over thema’s die voor hen belangrijk zijn. Het doel is, de stem van jongeren daadwerkelijk te laten meetellen.

Als het beleid van overheden, instellingen en organisaties niet voldoet aan de wensen van de jongeren, wordt gezamenlijk gezocht naar een aanpak die hier wel aan voldoet. Zo zijn de uitkomsten van een onderzoek naar drugsgebruik al besproken met Verslavingszorg Noord Nederland.

De samenwerking met Spot TV maakt het mogelijk om de uitkomsten van de jongeren breed te delen, compleet met video’s en foto’s. Gemeentes en organisaties kunnen daar dan weer op reageren.