Onderzoek naar goedkopere varianten De Nieuwe Poort en nieuwbouw Kardinge

nieuws

De nieuwbouw van sportcentrum Kardinge en van het cultuurcentrum De Nieuwe Poort moeten wellicht soberder worden uitgevoerd. Dat zegt het gemeentebestuur.

Dat komt omdat de gemeente de komende drie jaar op een tekort van 44 miljoen euro afstevent. De oorzaak is dat Groningen minder geld krijgt uit het gemeentefonds van het rijk. Daarom worden diverse grote investeringen nog een keer tegen het licht gehouden.

Nieuwe Poort

De Nieuwe Poort bijvoorbeeld, die de Oosterpoort gaat vervangen. Die zou naar de Suikerzijde kunnen in plaats van in het stationsgebied. “Het gebied aan de zuidzijde van het station blijft de voorkeurslocatie”, aldus wethouder Rik van Niejenhuis. “Die biedt voordelen die de Suikerzijde niet heeft, maar het voorterrein van Suiker bij het zeefgebouw heeft meer ruimte en de verbinding wordt veel beter. Er komt ook daar een groot station. Dat wisten we een aantal jaren geleden nog niet. Als je daar een goedkoper gebouw kunt maken, niet gestapeld, maar lager met misschien goedkopere verkeersoplossingen, dan is dit het moment om nog één keer te kijken of dat geen betere variant is”.

Kardinge

Sportcentrum Kardinge wordt helemaal opnieuw opgetrokken. Ook bij dit plan wordt gekeken of het goedkoper kan. “We moeten een variant ontwikkelen zonder overdekte ijshal, want dat is zo’n grote investering die je als gemeente Groningen misschien niet alleen kunt dragen. Dan hebben we hulp nodig van andere overheden”.

Meebetalen

Het gemeentebestuur hoopt natuurlijk dat het allemaal niet zo ver hoeft te komen. Daarom worden er gesprekken gevoerd om toch meer geld uit het gemeentefonds te krijgen. Ook hoopt het college van B&W op geld uit Europa. Daarnaast wordt gekeken of voor bepaalde projecten andere overheden of investeerders zijn die kunnen meebetalen.

“Als wij een voorziening aanleggen, bouwen en exploiteren waar vooral mensen komen van buiten de provincie, de regio of zelfs uit Duitsland, vinden wij dan dat de gemeente Groningen dat allemaal zelf moet betalen?”, aldus wethouder Mirjam Wijnja. “We geven geen antwoord op die vraag, maar daar moeten we het met elkaar en met de provincie over hebben”.

De investeringen van ongeveer drie miljard euro voor de komende drie jaar komen niet in gevaar. “Daar hebben we gewoon geld voor”, aldus Wijnja. “Dat loopt allemaal door en daar maken we ons geen zorgen over. Het gaat vooral over de vraag hoe de colleges die na ons komen dat ook allemaal kunnen doen. Dat willen we nu op een goede manier regelen”.