Omwonenden willen voormalige plek Tuin in Stad aan Friesestraatweg permanent groen houden

Een parkje, een tiny forest, buurtmoestuintjes met daarbij een paar zonnepanelen. Maar geen plek waar over een paar jaar alsnog woningen gebouwd gaan worden. Zo ziet een groep omwonenden van de voormalige locatie van Tuin in Stad aan de Friesestraatweg de nieuwe invulling van het terrein voor zich.

Een delegatie van de Groninger gemeenteraad nam woensdagochtend een petitie in ontvangst, opgezet door zeven directe omwonenden van het inmiddels acht jaar braakliggende terrein.

De gemeente liet voor de zomervakantie weten dat het terrein voorlopig niet bebouwd wordt met twintig woningen, omdat het op dit moment niet lucratief zou zijn voor ontwikkelaars. Het terrein is vervuild en ligt vol ‘ondergrondse infrastructuur’, waardoor woningbouw eigenlijk niet haalbaar lijkt. Het gemeentebestuur ziet daarom de meeste heil in een combinatie van park en verharding. Dit zou ook de goedkoopste manier zijn om het terrein voorlopig in te richten.

Raadslid Elte Hillekens (GroenLinks) neemt de petitie van de omwonenden in ontvangst – Foto via gemeenteraad.groningen.nl

Maar de buurbewoners zijn het daar niet mee eens. Want de gemeente laat, met de plannen die nu op tafel liggen, te veel ruimte open om alsnog te gaan bouwen op het terrein. Daarom komen de buurtbewoners met eigen plannen, die het terrein moeten omvormen tot een ‘groene oase’ voor de omgeving, waar onder meer door de komst van het Crossroads-complex al te veel hitte ontstaat door de stenen kolos. De buurt denkt ook aan de wijken in de omgeving, waar volgens de omwonenden in ‘arme’ buurten al te weinig buitenruimte is voor bewoners en het door verstenen erg warm wordt.

Daarom moet er een permanente groene omgeving komen, aldus de aanbieders van de petitie met 474 handtekeningen. De zeven initiatiefnemers doen alvast een paar voorzetjes, namelijk een ’tiny forest’, buurtmoestuintjes of een plek met bankjes langs het Reitdiep. Mocht dat allemaal niet lukken, dan is optie vier volgens de bewoners ‘niks doen: de natuur (gedeeltelijk) zijn gang laten gaan, komt de natuur volgens de initiatiefnemers alleen maar ten goede.

De belangrijkste oproep richting de gemeente is de vraag om burgerparticipatie. Dat betekent volgens de initiatiefnemers niet alleen inspreken in een raadsvergadering, maar actief betrokken zijn bij de inrichting van het voormalige terrein van Tuin in Stad. “De gemeente heeft nu alleen twee inspraakbijeenkomsten beloofd”, aldus de initiatiefnemers van de petitie, “Maar we willen als partner betrokken worden bij de plannenmakerij en de uitvoering.”