Noordelijke natuur- en milieuorganisaties manen tot meer samenwerking en daadkracht voor toekomstbestendig, duurzaam watersysteem

nieuws

De drie noordelijke provincies, de waterschappen en de waterbedrijven in Noord-Nederland moeten meer gaan samenwerken richting een toekomstbestendig, duurzaam watersysteem. Daartoe riepen acht natuur- en milieuorganisaties vrijdagochtend op tijdens een ‘waterontbijt’ met bestuurders van water-gerelateerde overheden bij de BuitenSociëteit aan het Paterswoldsemeer.

Middels een ‘watermanifest’, waar zo’n negenduizend handtekeningen onder zijn gezet door bezorgde noorderlingen, vragen de organisaties aan de bestuurders om niet op eigen houtje te handelen, maar kennis en daadkracht te bundelen richting een flexibel watersysteem wat klimaatverandering kan opvangen en water kan voorzien aan burgers, bedrijven en de natuur. De handtekeningen moeten de overheden en waterbedrijven ook manen om in 2027 te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. De organisaties denken daarnaast dat, als de bestuurders meer samenwerken, ook het Rijk met meer geld over de brug zou kunnen komen.

“We moeten toe naar een veel flexibeler watersysteem dat bij teveel water als een spons water kan vasthouden en bij tekorten dat water kan afgeven aan de omgeving”, zegt Jorien Bakker, bestuurder bij Natuurmonumenten in Groningen en Friesland. “Wie de waterkaart van het Noorden bekijkt, ziet de onderlinge samenhang en noodzaak deze uitdaging in gezamenlijkheid aan te pakken. Dat is niet makkelijk, maar levert zoveel winst op voor iedereen dat het een enorme gemiste kans is als we die nu niet verzilveren.”

De acht initiatiefnemende natuur- en milieuorganisaties zijn: Stichting het Drentse Landschap • Staatsbosbeheer • Stichting het Groninger Landschap • Vereniging It Fryske Gea • Friese Milieufederatie • Natuur en Milieufederatie Drenthe • Natuur- en Milieufederatie Groningen • Vereniging Natuurmonumenten