Nieuw document uit Shell Papers vijf meter hoog en knalgeel op Nieuwe Markt

nieuws
Foto: Lianne Darmeveil

Met een ludieke pop-up actie wil Follow the Money komende zaterdag aandacht vragen voor het ‘Shell Papers’-onderzoeksproject. Sinds maandag is al een eerste onderdeel van de actie, een vijf meter hoog billboard met daarop één van de opgedoken NAM-documenten, te zien op het plein voor het Forum.

Het felgele document wat op de Nieuwe Markt staat, is onderdeel van een nieuwe reeks documenten uit de ‘Shell Papers’. In april 2019 stuurde Platform Authentieke Journalistiek zeventien Wob-verzoeken naar evenzoveel overheidsorganen. In die verzoeken vraagt PAJ om alle documenten sinds 2005 van, aan, of over Shell. Denk daarbij aan e-mails, memo’s, beleidsstukken en zelfs whatsappjes. Follow the Money, Platform Authentieke Journalistiek, RTV Noord en RTV Drenthe werken samen aan de analyse van de documenten.

Follow the Money organiseert komende zaterdag een ‘pop-up’ over dit onderzoeksproject. Wat er precies gaat gebeuren, wil het platform voor onderzoeksjournalistiek nog niet zeggen. Het platform laat weten dat iedereen vanaf 11.00 uur welkom is op de Nieuwe Markt om foto’s te maken van de actie. Ook is het onderzoeksteam aanwezig voor een praatje en mensen kunnen zelf ook meehelpen aan het ‘Shell Papers’-project.