Gemeentebestuur baalt dat Oekraïense studenten hoger collegegeld moeten betalen: “Is aan de instellingen”

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Het gemeentebestuur baalt dat Oekraïense studenten vanaf dit studiejaar meer collegegeld moeten betalen voor studies aan de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit. Het College reageert daarmee op vragen van de fractie van GroenLinks.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne besloten universiteiten en hogescholen in ons land om Oekraïense vluchtelingen korting te geven op hun studiekosten. Normaal gesproken zouden zij het tarief voor studenten buiten de Europese Economische Regio moeten betalen. Dit komt neer op een bedrag dat tussen de 8.000 en 15.000 euro ligt. Door de korting kwam het bedrag voor afgelopen studiejaar op ongeveer 2.200 euro te liggen, een bedrag dat vergelijkbaar is met wat Nederlandse studenten betalen. Dit jaar heeft een groot deel van de Nederlandse hogescholen en universiteiten, waaronder de RUG en de Hanzehogeschool besloten om met die korting te stoppen.

“Inwoners verdienen gelijke kansen”
GroenLinks had hier haar verontwaardiging over uit gesproken. Dat wordt door het gemeentebestuur gedeeld: “Wij vinden dat alle inwoners van onze gemeente gelijke kansen verdienen”, laat het College weten. “Dat geldt ook voor studenten uit conflictgebieden die tijdelijk in Groningen wonen. Wij betreuren het ook dat sommige studenten door dit besluit in de problemen komen.” Van verschillende studenten is bekend dat ze een jaar gaan werken om te sparen. In sommige gevallen keert men zelfs, met gevaar voor eigen leven, terug naar Kyiv. “De onderwijsinstellingen beslissen echter wie er in aanmerking komen voor een lager collegegeldtarief. Omdat men geen bekostiging krijgt van de overheid, moet de korting uit eigen zak gefinancierd worden. De RUG en de Hanze hebben laten weten dat het een te grote kostenpost is voor hun begroting.”

“Wij zullen de situatie met de onderwijsinstellingen bespreken”
GroenLinks wil dat het gemeentebestuur in gesprek gaat met de onderwijsinstellingen. Het College is daar toe bereid: “Wij zullen in reguliere overleggen met de hoger onderwijsinstellingen de situatie van Oekraïense studenten bespreken. In overleggen die tot nu toe hebben plaatsgevonden hebben kennisinstellingen laten weten dat ze in afstemming met andere instellingen in het land tot dit besluit zijn gekomen.”

Informatievoorziening
Oekraïense studenten die zich vorig jaar hebben ingeschreven, en korting ontvingen, behouden ook dit nieuwe studiejaar hun korting. Studenten die zich echter voor het eerst inschrijven, betalen het volle pond. “Wij zullen de instellingen verzoeken om de informatievoorziening voor deze groep studenten zo goed mogelijk in te richten, door ze bijvoorbeeld ook te wijzen op alternatieve fondsen. Vluchtelingen die in Nederland willen studeren kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op het UAF.”