College bezorgd over gemeentefinanciën

Het College van B&W maakt zich zorgen over de gemeentefinanciën na 2026. Dat jaar gaat het kabinet fors korten op het gemeentefonds.

De begroting van Groningen bedraagt momenteel 1,3 miljard euro en zo’n 70 procent daarvan is afkomstig uit het gemeentefonds. De korting betekent voor Groningen een tegenvaller van 44 miljoen euro per jaar, en dus moet er bezuinigd worden, aldus wethouder Mirjam Wijnja.

De samenwerkende gemeenten zetten inmiddels druk op het kabinet om de bezuinigingen op het gemeentefonds terug te draaien. Ook andere financiers, zoals de Europese Unie, worden benaderd. Wel heeft de gemeente alvast een lijst gemaakt van toekomstige projecten waarop mogelijk bezuinigd kan worden, zoals de nieuwe Oosterpoort.

Voor volgend jaar en voor 2025 is de begroting echter nog sluitend: inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. Dat betekent volgens Wijnja dat de gemeente kan doorgaan met zaken als woningbouw, armoedebestrijding en het verbeteren van de openbare ruimte.

F