Barbecueboten, snelheidsovertredingen en hoog riet funest voor roeiers in Stad: ‘Kwestie van tijd voordat het écht goed mis gaat’

Ondanks gesprekken tussen verenigingen, de Groninger havenmeester en de provincie Groningen is er volgens de raadsfracties van Student en Stad en D66 weinig verbeterd rond de veiligheid van roeiers in Groningen. De gemeente moet er daarom, zo stellen de partijen, zo snel mogelijk iets aan gaan doen.

“Het is een kwestie van tijd voordat het een keer écht goed mis gaat”, schrijft Mirte Goodijk namens de twee partijen. Met name in de zomer is het soms erg gevaarlijk voor roeiers, stelt het raadslid voor Student en Stad: “De maximaal toegestane snelheden worden door zowel de beroeps- als pleziervaart aan de laars gelapt. Daarnaast houdt met name de pleziervaart totaal geen rekening met de geldende vaar- en voorrangsregels.”

De afgelopen zomer doemde voor roeiers een nieuw gevaar op, aldus de fracties: de barbecueboot. “Sinds dit jaar is het mogelijk om in Groningen ronde boten te huren waarop men kan drinken en barbecueën”, vervolgt Goodijk. “Voor het huren van deze boten is geen vaarbewijs nodig, waardoor inzittenden regelmatig geen vaar-ervaring hebben en de vaarregels niet kennen. Als gevolg hiervan slingeren deze boten over het water zonder oog te hebben voor de omgeving.”

Ook het ‘minder-maaien’ beleid van de gemeente helpt roeiers niet mee, besluiten Student en Stad en D66. “Wij onderstrepen de toegevoegde waarde en het belang van minder maaien voor de biodiversiteit”, aldus Goodijk. “Maar de veiligheid van onze (roeiende) inwoners zou hier niet de dupe van mogen zijn. Er is de afgelopen jaren afgesproken met de roeiverenigingen dat er tot aan de waterkant gemaaid wordt langs het Noord-Willemskanaal, in plaats van alleen langs het fietspad. Dit is van groot belang om toezicht te kunnen houden op roeiende boten vanaf de kant, met name als het gaat om eenpersoons- of ongestuurde
boten. Ondanks deze afspraken is dit jaar wederom het gras en riet langs de waterkant laten staan, waardoor het zicht onvoldoende is gebleken.”

De twee partijen hebben maandag schriftelijke vragen ingediend bij het gemeentebestuur over de kwestie.