Akkoord over nieuwe cao in onderwijs; staking 5 oktober lijkt van de baan

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

De landelijke actiedag op 5 oktober van het basis- en middelbaar onderwijs is van de baan. De verschillende partijen hebben een akkoord over een nieuwe cao bereikt.

De leerkrachten krijgen een loonsverhoging van 10 procent. Voor de zomer eisten ze een loonsverhoging van 12 procent. De vakbonden gaan nu akkoord met 10 procent meer loon, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli. Bovendien krijgen de leerkrachten een eenmalige uitkering in november.

Het akkoord is gesloten met de werkgeversorganisaties PO-raad en VO-raad een akkoord over een nieuwe cao hebben. Het benodigde geld komt niet van Den Haag, aldus Hayo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond, maar van de schoolbesturen zelf.

De vakbonden vonden de loonsverhoging meer dan noodzakelijk. Enerzijds vanwege de hoge inflatie, waardoor alles duurder is geworden; anderzijds om het onderwijs aantrekkelijk te houden en iets te doen aan het steeds maar groeiende tekort aan personeel. Veel scholen hebben daardoor grote moeite om het personeelsbestand op peil te houden.