UMCG gaat in cassatie tegen uitspraak Gerechtshof over beurspromovendi

nieuws
Foto: Google Maps - Streetview

 

Het UMCG legt zich niet neer bij de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden in mei rond de positie van beurspromovendi binnen de ziekenhuismuren. Het universitaire ziekenhuis in Groningen wil dat de Hoge Raad voor duidelijkheid zorgt over de arbeidsvoorwaarden voor de studenten geneeskunde die via het traject werden aangenomen.

Het UMCG stelt donderdag dat het, met het voorleggen van de zaak aan de Hoge Raad, nu eens en voor altijd duidelijkheid wil over de positie van de promovendi. “Verschillende rechters hebben hier inmiddels verschillend over geoordeeld”, zo stelt het ziekenhuis. “Voor beide partijen is een lastige situatie ontstaan die het UMCG graag opgelost ziet.”

Het conflict tussen het ziekenhuis en de ‘studenten’ loopt al zo’n vijf jaar. In 2021 begon de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) namens 48 Groningse coassistenten in het UMCG een zaak tegen het UMCG. Zij eisten dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega’s die werknemer-promovendi zijn. De 48 studenten tekenden tussen 2016 en 2018 een contract met het UMCG als beurspromovendi, als onderdeel van een experiment van de Rijksoverheid en de Nederlandse universiteiten. Ze kregen daardoor geen dienstverband, maar een beurs uit het universitaire profileringsfonds. Hun beloning ligt daardoor een stuk lager. De studenten vinden dat ze recht hebben op achterstallig loon, vakantiegeld en aansluiting bij een pensioenfonds.

Een rechtbank oordeelde begin vorig jaar in het voordeel van het UMCG en stelde dat de promovendi inderdaad studenten zijn en geen werknemer. De rechtbank stelde dat de student-promivendi veel meer vrijheid hadden dan werknemerspromovendi en er geen sprake was van een gezagsrelatie, zoals bij werknemers. De LAD ging in hoger beroep. Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde juist in het voordeel van de promovendi: de studenten zijn volgens het hof wel degelijk werknemer. Hun vrijheid was slechts beperkt en de promovendi moesten gewoon solliciteren. Bovendien verrichten ze ‘productieve arbeid’ ten behoeve van het UMCG, aldus het hof. Daardoor hebben de promovendi nu recht op achterstallig vakantiegeld, niet uitbetaalde vrije dagen, eindejaarsuitkeringen en eventuele pensioenheffingen. Dat kan het UMCG in totaal zo’n half miljoen euro kosten.